Úprava kalu

Prehľad

Prehľad

Kal je vedľajší produkt čistenia odpadových vôd v akejkoľvek tradičnej čističke, a zatiaľ čo vyčistená voda môže byť vypúšťaná do povrchových vôd podľa požiadaviek príslušného povolenia, manipulácia s kalom je komplikovanejšia. Všeobecne platí, že konečné využitie je buď vo forme hnojiva v poľnohospodárstve, ukladania na skládky alebo spaľovania na mieste, či externe, často v rámci výroby energie.

Čerpanie kalu vyžaduje zariadenie, ktoré udržiava viskózne médiá v pohybe - bez zanesenia. Primárny kal musí byť odčerpaný z primárnych čistiacich nádrží do úpravy kalu, kde čerpacia stanica vyžaduje opatrný výber čerpadiel v závislosti na obsahu kalu a prietoku.

Odstredivé čerpadlá, ako sú rady čerpadiel SE/SL alebo S od Grundfos s vírovými obežnými kolesami, sa často používajú a sú navrhnuté pre trvalé použitie v náročnom prostredí. Pre čerpanie kalu sú preferované suché inštalované čerpadlá, pretože to umožňuje častú kontrolu a jednoduchú údržbu.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Okrem pohonov s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE) dodáva Grundfos ochranu motora (MP204) pre sledovanie stavu motora a zaistenie optimálnej prevádzky.

Zahusťovanie/odvodňovanie kalu

Hlavným účelom zahusťovania/odvodňovania kalu je minimalizácia objemu kalu a tým pádom aj zníženie požadovaného objemu a kapacity následného procesu spracovania a potrebného zariadenia. Okrem toho, znížený objem vody znižuje spotrebu energie na ohrievanie kalu v hnilobnej nádrži. Účinnosť odvodňovania závisí na type zariadenia a kvalite kalu.

Grundfos dodáva úplne automatické sústavy regulované PLC jednotkou pre zvládanie prípravy a spoľahlivého dávkovania koagulantov alebo polyelektrolytov. Grundfos má potrebné odborné znalosti a môže na mieru pripraviť dávkovaciu stanicu pracujúcu s chemikáliami v koncentrovanej forme, s roztokmi pripravenými na použitie alebo vo forme suchých chemikálií, zostavenou podľa vašich požiadaviek.

Kal môže byť priamo odvodňovaný v nádrži pre zahusťovanie alebo uskladnenie. Často je kal zahusťovaný pomocou gravitácie v nádrži pre zahusťovanie alebo mechanickým odvodňovaním v jednoduchých odvodňovacích jednotkách, čo znamená odstránenie vody z kalu. Pre zlepšenie tvorby vločiek kalu sa môžu pridávať polyelektrolyty.

Odstránenie vody zaisťujú rady čerpadiel Grundfos SE/SL a S, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné.

Nádrže môžu byť vybavené miešadlom AMX s nízkymi otáčkami, aby sa zaistilo rovnomerné zahustenie kalu. Miešadlá Grundfos ponúkajú odolnú konštrukciou z nehrdzavejúcich materiálov, jednoduchú údržbu a bezproblémovú prevádzku v náročnom prostredí.

Hnilobný proces kalu

Kal je často upravovaný pomocou stabilizácie s cieľom znížiť množstvo organických látok a počet patogénnych mikroorganizmov prítomných v tuhých látkach. V súčasnosti je prevádzka nádrží pre hnilobný proces jednoduchá a napriek relatívnej vysokej teplote vyžadovanej v procese stabilizácie kalu sa vyžaduje doba zadržania 25 až 30 dní. V tomto procese sa používajú napríklad miešadlá AMG.

Pri biologickom rozklade organických látok vzniká v sústave bioplyn. Bioplyn je možné použiť pre kombinované vykurovanie a výrobu energie v sústavách CHP.

Pre veľké čističky odpadových vôd je anaeróbny rozklad najrozšírenejšou metódou úpravy kalu. Anaeróbny rozklad vedie k ďalšej degradácii kalu počas anaeróbnych podmienok a znižuje sa tým celkový obsah organickej hmoty v kale na 40 až 60 %.

Po hnilobnom procese dôjde k záverečnému odvodňovaniu. Odvodnený kal musí byť likvidovaný bezpečným spôsobom, napríklad spaľovaním pre výrobu energie.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely.

Súvisiace výrobky
Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava