Terciálna úprava vody

Prehľad

Prehľad

Vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody do citlivej oblasti alebo jej využívanie pre zavlažovanie vyžaduje terciálne čistenie, napríklad filtráciu a/alebo dezinfekciu, čo sa nazýva leštiaca fáza. Grundfos dodáva čerpacie sústavy pre rôzne požiadavky tejto fázy čistenia odpadových vôd.

Pieskové filtre sú najčastejšie používanou technológiou, ale aj ďalšie technológie, napríklad bubnové filtre a membrány je možné taktiež použiť pre filtráciu. Pri použití akejkoľvek technológie, musí čerpacia sústava udržiavať spoľahlivý prietok a tlak pre prívod, aj spätné premývanie filtrov. Častice sa zachytávajú na filtri pomocou, adhézie a intercepcie. Zadržaný materiál zvyšuje tlakovú stratu filtra a musí byť kontinuálne odstraňovaný, pretože inak tlaková strata dosiahne daného limitu.

Sústavy odstredivých čerpadiel sú k dispozícii s radou výkonov pre suché alebo ponorné inštalácie, a zaisťujú správny prívod vody k filtrom. Produktový rad viacstupňových systémov zvyšovania tlaku Grundfos Hydro MPC zaistí dostatočný tlak pre spätné premývanie.

Po filtrácii môže byť voda ešte pred vypustením dezinfikovaná. Grundfos môže dodať kompletné sústavy dávkovacích čerpadiel pre veľké alebo malé objemy na základe rôznych dezinfekčných technológií. Dezinfekčné sústavy Grundfos je možné prispôsobiť na mieru vašim potrebám a požiadavkám na dávkovanie.

Dezinfekcia sa používa pri úprave odpadovej vody pre významnú redukciu počtu mikroorganizmov a tým k zvýšeniu akosti vody. Chemické čistenie, ktoré sa v súčasnosti používa vo väčšine čističiek odpadových vôd, je veľmi účinné.

Typový rad elektronického príslušenstva Grundfos ponúka kompletnú kontrolu nad procesom dávkovania a dezinfekcie a môže byť bezproblémovo integrovaná do vašej sústavy. Grundfos má k tomu potrebné odborné znalosti a môže na mieru pripraviť dávkovaciu stanicu pracujúcu s chemikáliami v koncentrovanej forme, s roztokmi pripravenými na použitie podľa vašich požiadaviek, relevantných bezpečnostných postupov, chemického uskladnenia a súčasnej sústavy.

Zlúčeniny chlóru sú tradične najpoužívanejšou metódou chemickej dezinfekcie odpadových vôd. Grundfos môže poradiť a dodať riešenia pre dezinfekciu pomocou zlúčenín chlóru, ako je plynný chlór (Cl2), chlorid sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2). Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacej a dávkovacej sústavy. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely.

Súvisiace výrobky
Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava