Úprava vody

Prehľad

Prehľad

Grundfos má veľa rokov skúseností s dodávaním a úpravou vody. Úprava vody popisuje procesy používané pre zaistenie prijateľnosti vody pre koncového užívateľa, pre ťažobné prevádzky a spracovávanie minerálov, pričom Grundfos dodáva úplné riešenie pre úpravu vody prispôsobenej na mieru pre danú aplikáciu jednoduchej filtrácie pre spracovávanie procesnej vody podľa prísnych štandardov kvality pre zásobovanie vodou baníckeho mesta.

Grundfos dodáva technické riešenia pre oddeľovanie tuhých častíc pomocou mechanických postupov, ako je usadzovanie a filtrácia, a taktiež sústavy dávkovania pre chemické úpravy, ako je dezinfekcia a koagulácia, nechemické čistenie a UV ožarovanie.

V čerpacích systémoch Grundfos sa najbežnejšie používajú ponorné čerpadilá (SP), normované čerpadlá (NB, NK) a aj veľmi úspešné vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá (CR). Náš kompletný typový rad systémov dávkovacích čerpadiel slúži pre veľké alebo malé objemy a je založený na rôznych technológiách. Grundfos môže taktiež dodávať elektronické a elektrochemické príslušenstvo pre úplnú reguláciu a aj úplne automatické systémy regulované pomocou PLC pre prípravu suchých materiálov a spoľahlivé dávkovanie.

Správny výber materiálov je najdôležitejšou metódou prevencie korózie predlžujúcej životnosť čerpacích sústav. Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Okrem toho, Grundfos pripravuje dohody o uvedení do prevádzky a servisné zmluvy podľa vašich požiadaviek a taktiež je možné zariadiť doručenie sád náhradných dielov a náhradné diely prispôsobené podľa konkrétnej lokality.

Súvisiace výrobky
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava