Ťažba

Popis

Popis

Grundfos ponúka baníckym spoločnostiam ozajstné partnerstvo s organizačným usporiadaním a odbornými znalosťami pre splnenie každej požiadavky na spoľahlivé technické riešenie pre povrchovú, podzemnú a otvorenú ťažbu. Čerpadlá Grundfos sú konštruované tak, aby vydržali aj v tých najnáročnejších pracovných podmienkach.

Grundfos môže dodávať vybavenie pre všetky procesy a fázy ťažby s výnimkou počiatočnej dopravy a čerpadiel na kašovité zmesy. Technické riešenia Grundfos sú k dispozícii pre všetky procesy, v ktorých je potrebné čerpať kvapaliny, dokonca aj pokiaľ obsahujú abrazívne materiály, ako je piesok, íl, odrezky vŕtania a ďalšie potenciálne poškodzujúce predmety, a taktiež, ak je pH veľmi nízke alebo je médium agresívne, napríklad vylúhovacie roztoky, alebo keď médium slúži pre čistenie a údržbu.

Okrem toho je Grundfos popredná svetová spoločnosť pre dodávanie technických riešení pre vodárenské spoločnosti od prívodu surovej vody, cez úpravu vody, odvod odpadovej vody a jej úpravu, a taktiež pre recykláciu a likvidáciu. Zaistíme, že mesto postavené pre vašich pracovníkov je úplne vybavené vodárenskými čerpadlami so všetkými výhodami.

S Grundfosom, ako partnerom môžeme vždy pripraviť riešenie na mieru pre danú aplikáciu. Ponúkame spoľahlivosť s úrovňami kontinuálnej prevádzky, ktoré zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti pre prevádzky. Naše technické riešenia na mieru berú do úvahy požiadavky na špeciálnu konštrukciu pre manipuláciu s agresívnymi médiami a využívajú snímače a ochranu pre čerpadlá a motory, ktoré vás informujú pred nastávajúcou poruchou.

Naše servisné dohody rozoznajú väčšie požiadavky na údržbu v ťažobných aplikáciách. Partnerstvo s Grundfos sa sústreďuje na viac, ako len na čerpacie riešenie – taktiež sa sústredíme na vaše podnikanie. Grundfos je s vami a s vaším technickým riešením po celú dobu. Ponúka dohody o uvedení do prevádzky pre zaistenie správnej inštalácie a servisnej zmluvy, ktoré pokrývajú všetky fázy od bežnej údržby po audit čerpadiel a náhradné diely.

Grundfos - zodpovedná spoločnosť

Trváme na tom, aby naše spoločenské a etické chovanie bolo v súlade s medzinárodnými prehláseniami o ľudských právach a ochrane zamestnancov - a trvalo vyžadujeme to isté aj od našich dodávateľov. Okrem toho, stimulujeme našich zákazníkov, aby jednali spoločensky a eticky zodpovedným spôsobom.

Na stiahnutie

Na stiahnutie


Čerpadlá Grundfos v oblasti ťažby

Čerpadlá Grundfos pre ťažbu

Vhodné čerpadlá pre ťažobné operácie


Čerpadlá v oblasti ťažby kovov

Čerpadlá pre ťažbu kovov

Vhodné čerpadlá pre ťažbu kovov


Technický návod SP

Technický návod SP

Odporúčanie na ponorné čerpadlá


Príručka čerpadla

Príručka čerpadla

Navrhnutie účinných čerpacích sústav


Čerpadlá pri úprave vôd

Čerpadlá pri úprave vôd

Úprava vody s čerpadlom ako ústredným prvkom


Kniha o motorch

Kniha o motorch

Informácie o elektrických motoroch, prevádzkových režimoch a účeloch


hriadeľová upchávka

Príručka o mechanických hriadeľových ...

Informácie o hriadeľových upchávkach


Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava