Preprava odpadovej vody

Popis

Popis

V porovnaní so systémom zásobovania vody, ktorý rozvádza vodu a zaisťuje dostatočný tlak pre koncového užívateľa, doprava odpadovej vody vyžaduje rad čerpadiel, aby boli splašky udržované v pohybe v prostredí s trvalým kolísaním tlaku. V závislosti na topografii a miestnych predpisoch môže byť vyžadovaná kombinácia gravitačnej kanalizácie a tlakovej kanalizácie.

Grundfos môže pokryť všetky možnosti, od veľkých, úplne prispôsobiteľných čerpacích staníc, až po prefabrikované ponorné čerpacie stanice; od veľkých axiálnych čerpadiel a čerpadiel so zmiešaným prietokom, ktoré môžu zvládať čerpanie ohromných prietokov, alebo dažďové vody s nízkou dopravnou výškou, po splaškové čerpadlá s drvičom, pre tlakové sústavy s malými objemami vody a malými prečerpávacími stanicami pre dopravu splaškov z budov. Grundfos môže taktiež dodať úplné regulačné a monitorovacie sústavy.

Riešenia Grundfos sú navrhnuté špeciálne pre inštalácie čerpadiel a všetky ich komponenty sú plne integrované už od začiatku. Udržateľnosť sústavy dopravy odpadových vôd si vyžaduje, aby bolo riešenie odolné a zaistilo nákladovo efektívnu a bezproblémovú prevádzku.

Skúsenosť s projektovaním znamená, že Grundfos môže zaistiť riešenie optimalizácie energie a nenarušiť spoľahlivosť, je schopný udržať čerpadlá v prevádzke počas výmeny alebo modernizácie a do riešenia zahrnúť aj minimalizáciu rizík a udržateľnosť. Vykonáva sa to napríklad simuláciami využívajúcimi počítačovú fluidnú dynamiku (CFD) v projekčnej fáze, analýzou nákladov počas životnosti pre celé sústavy čerpadiel a audity čerpadiel pre optimalizáciu energie.

Grundfos má desiatky rokov skúseností s vývojom riadiacich a monitorovacích systémov pre čerpacie riešenia a vyrába vlastné čerpadlové motory pre všetky druhy kvapalín a požiadaviek na ich čerpanie. Zaisťuje to perfektnú zhodu s hydraulickou sústavou, motormi, elektronikou a ďalšími mechanickými súčasťami, ktoré tvoria komplexné riešenia čerpania zaisťujúce najlepší možný bod účinnosti.

Motory s vysokou účinnosťou vyvinuté spoločnosťou Grundfos v kombinácii so špecializovanými pohonmi s reguláciou otáčok spĺňajú, a v niektorých prípadoch presahujú požiadavky stanovené predpismi pre účinnosť motorov po celom svete. Vzhľadom na to, že priemerne 85 % celkových nákladov sústav čerpadiel počas ich životnosti tvorí spotreba energie, prechod na vysoko účinnú technológiu motorov môže znamenať zníženie týchto celkových nákladov počas životnosti až o 50 % a zníženie nežiaduceho vplyvu na životné prostredie.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva externé frekvenčné meniče s reguláciou otáčok (Grundfos CUE), špecializované ovládacie prvky a dohľad cez internet (Grundfos Remote Management), ktoré sú skutočne integrované do čerpacej sústavy. Špecializované ovládacie prvky umožňujú jednoduché ovládanie typických a špeciálnych funkcií čerpadiel, ako je optimalizácia energie, a ponúkajú taktiež ľahko použiteľné rozhranie SCADA. Monitorovacie a regulačné sústavy Grundfos zahŕňajú komunikačné rozhranie typu plug-and-play, ktoré komunikuje cez 95 % komunikačných štandardov dostupných na trhu.

Na stiahnutie

Na stiahnutie


Čerpanie splaškovej vody

Čerpanie splaškovej vody

Stručné informácie a teória pre optimalizáciu infraštruktúry.


Nádrže pre dažďovú vodu

Konštrukcia nádrží pre dažďovú vodu

Príručka Grundfos „Konštrukcia nádrží pre dažďovú vodu – Odporúčania a Usporiadanie“ pokrýva každý aspekt konštrukcie nádrží pre dažďovú vodu od dimenzovania po inštaláciu.


využívanie vody od Grundfos

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava