Čistenie odpadových vôd

Popis

Popis

Čistenie odpadovej vody je proces odstránenia znečisťujúcich látok z vody vypúšťanej z domácností, priemyselných a komerčných objektov a zo zrážkových odtokov. Úprava odpadových vôd často využíva mechanické, biologické a chemické procesy pre odstránenie týchto znečisťujúcich látok. Grundfos dodáva celý rad súčastí pre úplné mechanické, biologické a chemické čistenie odpadových vôd.

Procesy spracovávania odpadových vôd sa líšia od jednoduchých nádrží, spoliehajúcich sa výhradne na usadzovanie, po prepracované procesy založené na biologickom spracovaní, ktoré poznáme v súčasnosti. Čistenie je zamerané na obmedzenie znečistenia v odpadových vodách, ako sú baktérie a vírusy, látky spotrebujúce kyslík, živiny, liečivá, chemické látky a ťažké kovy, pred vypustením do povrchových vôd.

Grundfos má desiatky rokov skúseností s vývojom riadiacich a monitorovacích systémov pre čerpacie riešenia a vyrába vlastné motory čerpadiel pre všetky druhy kvapalín a požiadaviek na ich tok. Zaisťuje to perfektnú zhodu s hydraulickou sústavou, motormi, elektronikou a ďalšími mechanickými súčasťami, ktoré tvoria komplexné riešenia čerpania zaisťujúce najlepší možný bod účinnosti.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva externé frekvenčné meniče s reguláciou otáčok (Grundfos CUE), ktoré sú vopred naprogramované na rad výrobkov Grundfos, čo zaisťuje optimálnu prevádzku.

Motory s vysokou účinnosťou vyvinuté spoločnosťou Grundfos s alebo bez integrovaného alebo externého frekvenčného meniča s reguláciou otáčok spĺňajú, a v niektorých prípadoch presahujú požiadavky stanovené predpismi pre účinnosť motorov po celom svete. Vzhľadom na to, že priemerne 85 % celkových nákladov sústav čerpadiel počas ich životnosti tvorí spotreba energie, prechod na vysoko účinnú technológiu motorov Grundfos môže znamenať zníženie týchto celkových nákladov počas životnosti až o 50 % a zníženie nežiaduceho vplyvu na životné prostredie.

Grundfos ponúka rozsiahly rad zariadení navrhnutých konkrétne pre manipuláciu a čistenie odpadových vôd. Udržateľnosť čistiarne odpadových vôd si vyžaduje, aby bolo riešenie odolné a zaistilo nákladovo efektívnu a bezproblémovú prevádzku. Grundfos je s vami a s vaším technickým riešením po celú dobu. Ponúka služby s uvedením do prevádzky pre zaistenie správnej inštalácie a servisnej zmluvy, ktoré pokrývajú všetky oblasti od bežnej údržby po náhradné diely.

Prevedenie

Simulácia pre optimalizáciu konštrukcie nádrže

Simulácie prietoku poskytujú projektantom dokumentáciu, podľa ktorej vyplýva konfigurácia miešačov/aktivátorov prúdenia splňujúce rôzne špecifikácie.

Simulácie prietoku využívajúce počítačovú fluidnú dynamiku (CFD) poskytujú projektantom možnosť porovnať reálne výstupy konfigurácií miešačov a aktivátorov prúdenia pred ukončením návrhu. Grundfos systematicky poskytuje simulácie prietoku CFD vo forme dokumentácie od roku 2004.

Simulácie CFD umožňujú projektantom nájsť optimálnu polohu a počet miešačov pre:

  • Zaistenie, že tuhé látky ostanú v suspenzii
  • Udržanie optimálnej rýchlosti v aeróbnej zóne
  • Zaistenie ochrany proti mŕtvym zónam
  • Zabránenie spätnému prúdeniu počas prevzdušňovania

Stojí to za to úsilie?
Ak je v nádrži viac ako jeden miešač, existuje riziko, že budú v skutočnosti pracovať proti sebe. Účinnosť klesá a v niektorých prípadoch prevádzkovatelia inštalujú ďalšie miešače, aby dosiahli žiadaného účinku. Opraviť chybnú konštrukciu môže byť nákladné.

Simulácie CFD zviditeľnia účinok rôznych konfigurácií miešačov na prietok v danej nádrži. Porovnávaním rôznych konfigurácií a polôh je možné nájsť rovnováhu medzi výdavkami v počte miešačov a prevádzkovými nákladmi týkajúcich sa účinku miešania na kWh.

Väčšina procesných nádrží má jeden z viacerých typických tvarov, takže je možné relatívne rýchlo a ekonomicky aplikovať simuláciu CFD na konkrétny projekt.

Kontaktujte prosím Grundfos až budete nabudúce zapojení do projektu čističky odpadových vôd. Simulácia CFD môže ušetriť veľa času a výdajov.


Na stiahnutie

Na stiahnutie


Ponorné a nasucho inštalované čerpadlá

Ponorné a nasucho inštalované čerpadlá

Čerpadlá pre agresívne prostredia


príručka o splaškových vodách

Čerpanie splaškovej vody

Stručné informácie a teória pre optimalizáciu infraštruktúry.


Príručka čerpadla

Príručka čerpacej techniky

Návod pre dimenzovanie a optimalizáciu spoľahlivých čerpacích sústav.


Čerpadlá pri úprave vôd

Čerpadlá pri úprave vôd

Úprava vody s čerpadlom ako ústredným prvkom.


Príručka motorov

Kniha o motorch

Informácie o elektrických motoroch, prevádzkových režimoch a účeloch.


Odstredivé čerpadlo

Odstredivé čerpadlo

Príručka o hydraulike, prevedení čerpadla a základných pojmoch.


profil využívania vody

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava