Dodávka vody

Popis

Popis

Získavanie upravenej vody je prvým krokom v každej sústave zásobovania vodou. Či už je zdrojom podzemná voda, povrchová voda z riek či jazier, odsolená morská voda alebo recyklovaná čistená voda, Grundfos ponúka celkové technické riešenia v širokom spektre od ponorných čerpadiel po čerpadlá s koncovým nasávaním a veľké čerpadlá s deleným axiálnym prietokom.

Udržateľnosť čerpanej vody zo zdroja si po čase vyžaduje, aby čerpanie bolo nákladovo efektívne, ponúkalo bezproblémovú prevádzku a bolo energeticky optimalizované. Grundfos má desiatky rokov skúseností s vývojom riadiacich a monitorovacích systémov pre čerpacie riešenia a vyrába vlastné motory k čerpadlám pre všetky druhy kvapalín a požiadaviek na ich čerpanie.

Externé frekvenčné meniče (CUE) pre pohony s premenlivými otáčkami a ochrana motora (MP204) pre sledovanie stavu motora zaisťujú optimálne prispôsobenie meniacim sa podmienkam. Zaisťuje to perfektnú zhodu s hydraulickou sústavou, motormi, elektronikou a ďalšími mechanickými súčasťami, ktoré tvoria komplexné riešenia čerpania zaisťujúce najlepší možný bod účinnosti.

V priebehu rokov sa Grundfos stal priekopníkom veľkého množstva inovácií, ktoré sa stali alebo stávajú štandardmi v priemysle. Grundfos je aj naďalej v čele v propagácii a dosahovaní energetickej účinnosti a udržateľnej technológie. Sú to práve tieto inovácie, ktoré umožnia, aby infraštruktúra zásobovania vodou splnila výzvy a predpisy budúcnosti.

Motory s vysokou účinnosťou vyvinuté spoločnosťou Grundfos v kombinácii s integrovaným alebo externým pohonom s premenlivou frekvenciou spĺňajú, a v niektorých prípadoch presahujú požiadavky stanovené predpismi pre účinnosť motorov po celom svete. Vzhľadom na to, že priemerne 85 % celkových nákladov sústav čerpadiel počas ich životnosti tvorí spotreba energie, prechod na vysoko účinnú technológiu motorov môže znamenať zníženie týchto celkových nákladov počas životnosti až o 50 % a zníženie nežiaduceho vplyvu na životné prostredie.

Riešenia Grundfos sú navrhnuté špeciálne pre vodárenské inštalácie a všetky ich komponenty sú plne integrované už na začiatku. Grundfos môže ísť ešte ďalej ako väčšina ostatných a privádzať vodu k životu spôsobom, ktorý je finančne a ekologicky udržateľný. Náš náhľad môže byť uplatnený riešením kľúčových problémov pri zaisťovaní vodných zdrojov, plnení potrieb zákazníkov a zaistení finančne výhodnej infraštruktúry. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely a audity čerpadiel.

Súvisiace aplikácie
Na stiahnutie

Na stiahnutie


Referenčný nástroj pre SP

Referenčný nástroj pre SP

Technický návod pre optimálne inštalácie SP.


profil využívania vody

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava