Úprava vody

Popis

Popis

Dokonca aj s dobrým zdrojom vody je potrebné zvážiť úpravu, aby sa zaistila jej dobrá kvalita. Úprava vody popisuje procesy používané pri zlepšovaní vody tak, aby bola pre koncového užívateľa prijateľnejšia, a aby sa zaistilo dodržiavanie prísnych noriem kvality pre spotrebiteľa. Grundfos môže dodávať technické riešenia pre oddeľovanie tuhých častíc pomocou mechanických postupov, ako je usadzovanie a filtrácia, a taktiež sústavy dávkovania pre chemické úpravy, ako je dezinfekcia a koagulácia.

Rozpustené látky odstraňované z pitnej vody zahŕňajú napríklad vápnik a horčík v prípade tvrdej vody, síru a oxid uhličitý v prípade kyslej vody, železo zo  železitej vody, mangán, dusičnany z vody kontaminovanej hnojivami, sulfát z vody so zápachom skazených vajec a sedimenty a organické látky v prípade zakalenej vody, kde môžu byť taktiež rozpustené minerály vo vysokých koncentráciách. Iné žiadané koncové použitie vody môže byť pre priemyselné alebo zdravotnícke použitie.

V čerpacích systémoch Grundfos sa obvykle používajú ponorné čerpadlá (SP), veľké normované čerpadlá (NB, NK), ako aj naše veľmi úspešné vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá (CR). Náš komplexný typový rad systémov dávkovacích čerpadiel slúži pre veľké, aj malé objemy a je založený na rôznych technológiách. Elektronické a elektrochemické príslušenstvo ponúka úplnú reguláciu a PLC ovládané, plno automatické sústavy pre prípravu suchých materiálov a spoľahlivé dávkovanie.

Udržateľnosť riešenia úpravy odpadových vôd si vyžaduje, aby bolo riešenie odolné a zaistilo nákladovo efektívnu a bezproblémovú prevádzku. Grundfos má desiatky rokov skúseností s vývojom riadiacich a monitorovacích systémov pre čerpacie riešenia a vyrába vlastné motory čerpadiel pre všetky druhy kvapalín a požiadaviek na ich čerpanie.

Externé frekvenčné meniče (CUE) pre reguláciu otáčok a ochrana motoru (MP204) pre sledovanie stavu motora zaisťujú optimálne prispôsobenie meniacim sa podmienkam. Zaisťuje to perfektnú zhodu s hydraulickou sústavou, motormi, elektronikou a ďalšími mechanickými súčasťami, ktoré tvoria komplexné riešenia čerpania zaisťujúce najlepší možný bod účinnosti.

Riešenia Grundfos sú navrhnuté špeciálne pre inštalácie čerpadiel a všetky ich komponenty sú plne integrované už od začiatku. Analýza nákladov počas životnosti ukázala, ako tento zdanlivo zložitý a nákladný proces vedie k hmatateľným prínosom pre vlastníkov. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely a audity čerpadiel.

Na stiahnutie

Na stiahnutie


Čerpadlá pri úprave vôd

Čerpadlá pri úprave vôd

Úprava vody s čerpadlom ako ústredným prvkom.


wu profil

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava