Stiahnuť marketingový materiál

Marketingový materiál pre obchodných parterov Grundfos

Všetky materiály, textovej aj grafickej povahy (ako fotografie, videá, návody, a pod.) umiestené na stránkach Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. sú chránené autorským právom. Vlastníkom autorských práv je spoločnosť Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.  IČ: 31755241 prípadne ich zmluvní dodávatelia textového či grafického obsahu. Použitie týchto materiálov je umožnené iba zmluvným partnerom spoločnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., a to pre účely propagácie výrobkov spoločnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Neoprávnené použitie je zakázané a bude predmetom právneho postihu.

Download

ALPHA1 L - Stiahnuť

Univerzálne obehové čerpadlo. Prispôsobené akémukoľvek typu vykurovacieho systému s vykurovacími telesami alebo podlahovým vykurovaním.

Download

ALPHA2 - Stiahnuť

Obehové čerpadlo s bezkonkurenčnou účinnosťou zaistí optimálny prevádzkový výkon s minimálnou spotrebou energie.

Download

ALPHA3 - Stiahnuť

Obehové čerpadlo pre jednoduché hydronické vyváženie vykurovacej sústavy rodinných domov zaistí úsporu nákladov na vykurovanie a vyšší komfort.

Download

CMBE - Stiahnuť

Systém pre zvyšovanie tlaku vody v rodinných domoch. Konštantný tlak vody vo všetkých odberných miestach.

Download

COMFORT PM AUTO - Stiahnuť

Cirkulačné čerpadlo pre teplú úžitkovú vodu v jedno- alebo dvojpodlažných domoch. Horúca voda bez čakania.

Download

MAGNA1 - Stiahnuť

Efektívne a zároveň vysoko výkonné obehové čerpadlo určené pre vykurovacie sústavy, chladenie, teplú vodu a systémy s tepelným čerpadlom.

Download

MAGNA3 - Stiahnuť

Inteligentné obehové čerpadlo pre veľké budovy a všetky typy systémov HVAC.

Download

MQ - Stiahnuť

Kompaktná domáca vodáreň s integrovanou tlakovou nádobou a riadiacou jednotkou.

Download

SCALA2 - Stiahnuť

Plne vybavená kompaktná vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom pre stály tlak v sústave rodinných domov.

Download

SQ - Stiahnuť

Ponorné čerpadlo do úzkych vrtov pre dodávku vody a zavlažovanie.

Download

SQE - Stiahnuť

Kompletné čerpadlo s frekvenčnou reguláciou pre konštantný tlak vody.

Marketing material

Obsah balíkov marketingových materiálov

  • Prípadové štúdie
  • Filmy
  • Obrázky vo veľkom a malom rozlíšení
  • Kľúčové predajné argumenty
  • Webbanery