Nájdi produkt

Ukážka 71 a 80 z 89 výsledkov
RainJets
RainJet je výtlačné zariadenia na vodu určené na čistenie nádrží používaných na dočasné zadržiavanie dažďovej alebo odpadovej vody.
Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos
Bezpečný systém monitorovania a riadenia čerpacích zariadení využívajúci internet.
Riadiaca jednotka MPC
Riadiaca jednotka Grundfos MPC - kontrolná riadiaca jednotka CU 351, ktorá vám umožní monitorovať a riadiť až sesť identických, paralelne zapojených čerpadiel.
RMQ
RMQ - jednotky na monitorovanie a reguláciu sústav s dažďovou vodou v súlade s normou EN 1717
Samonasávacie čerpadlá a domáce vodárne JP
Domáce vodárne a zostavy na zvyšovanie tlaku obsahujú samonasávacie jednostupňové čerpadlo radu JP s optimálne hydraulicky riešeným obežným kolesom a samonasávacou schopnosťou.
Samonasávacie záhradné čerpadlo JP
Samonasávacie čerpadlo na zavlažovanie a dodávku vody pre domácnosť a záhradu
Sanitárne čerpadlá na špinavú vodu a prečerpávacie stanice MULTILIFT
MULTILIFT - prečerpávacie stanice na zadržiavanie a odstraňovanie odpadových vôd
SES-195 Selcoperm
Bezpečná a jednoduchá elektrolytická výroba roztoku chlornanu na dezinfekčné použitie
SMART Digital, DDA, DDC, DDE
Inteligentné dávkovacie čerpadlá s novým pohonom a mechanizmom na prispôsobovanie predstavujú ideálne riešenie pre čoraz zložitejšie dávkovanie.
SRG
Grundfos SRG recirculation pumps provide enegery-efficient pumping.