Obehové čerpadlo MAGNA1

Popis

Prehľad

Obehové čerpadlo MAGNA1 je navrhnuté pre cirkuláciu kvapalín vo vykurovacích systémoch s variabilným prietokom, sústavách cirkulácie teplej vody, klimatizačných a chladiacich sústavách, u ktorých je žiadúce optimalizovať nastavenie prevádzkového bodu čerpadla, čím sa znížia náklady na energie. Pre zaistenie správnej prevádzky je dôležité, aby sa dimenzie danej sústavy kryli s výkonovými parametrami čerpadla. Čerpadlo MAGNA1 sa dá použiť v systémoch tepelných čerpadiel zem/zem a solárnych vykurovacích systémoch.

Vo väčšine sústav prinesie inštalácia obehového čerpadla MAGNA1 výrazne nižšiu spotrebu energie, zníženie prevádzkovej hlučnosti termostatických ventilov radiátorov a podobných armatúr a celkové zlepšenie riadenia sústavy. Požadovaná dopravná výška sa dá nastaviť na ovládacom paneli.

Inovovaný rad čerpadiel MAGNA1, ktorý bol uvedený na trh v júny 2018, je vybavená funkciami, ktoré umožňujú začlenenie čerpadla MAGNA1 do nadriadených riadiacich systémov.

Zámenná tabuľka medzi pôvodným radom Magna1 a inovovaným radom MAGNA1 uvedeným na trh v 06/2018 je na stiahnutie TU.

Charakteristické vlastnosti

 • Riadenie na proporcionálny tlak
 • Riadenie na konštantný tlak
 • Zaťaženie s konštantnou krivkou/konštantnými otáčkami
 • Externé poruchové hlásenie (model C, uvedený na trh 06/2018)
 • funkcia štart/stop (model C, uvedený na trh 06/2018)
 • Automatické spustenie záložnej hlavy u zdvojených čerpadiel
 • Možnosť komunikácie s aplikáciou Grundfos GO
 • Nevyžaduje externú ochranu motora
 • Izolačné kryty sú súčasťou dodávky jednoduchých čerpadiel pre vykurovacie systémy
 • Široký rozsah teplôt čerpanej kvapaliny nezávislý na teplote okolia

Výhody

 • Jednoduchá inštalácia
 • Nízka spotreba energie, všetky čerpadlá MAGNA1 sú v súlade so smernicou EuP pre rok 2013 aj 2015
 • Osem svetlených políčok pre indikáciu nastavenia čerpadla
 • Nízka hladina hluku
 • Žiadna údržba a dlhá životnosť
 • Kompletný rad je k dispozícii pre maximálny tlak systému do 16 bar (PN16)

Výhody

 • Jednoduchá inštalácia
 • Tichá prevádzka
 • Dlhá životnosť
Brožúry

Brožúry

 

Magna1 PDF

Magna1 prezentácia (PDF)

Magna1 vs. Magna3


Cenik Magna1

Cenník Magna1 (PDF)

Cenníkové ceny čerpadiel MAGNA1


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava