Príslušenstvo AMD, AMG, AFG, SRP

Popis

Prehľad

Príslušenstvo zabezpečuje vysoký výkon, pridanú hodnotu, ľahkú obsluhu a dlhú životnosť miešadiel (AMD, AMG), aktivátorov prúdenia /AFG) a recirkulačných čerpadiel (SRP) od spoločnosti Grundfos.

Použitie

Pre AMD, AMG, AFG a SRP je k dispozícii široká séria príslušenstva.

Toto príslušenstvo sa má používať so sériou miešadiel, aktivátorov prúdenia a recirkulačných čerpadiel Grundfos. Sú navrhnuté predovšetkým na miešanie, t.j. homogenizáciu a suspenziu kvapalín v:

 • Mestských sústavách na čistenie odpadových vôd
 • Priemyselných procesoch
 • Sústavách kalového hospodárstva
 • Poľnohospodárstve
 • Zariadení na bioplyn

Vlastnosti a výhody

 • Optimálny výkon
 • Dokonale sadnúce diely
 • Pridaná hodnota

Výhody

 • Široká škála príslušenstva
 • Pridaná hodnota, ľahká obsluha a dlhá životnosť
 • Originálne príslušenstvo zaručuje vysokú výkonnosť
Referencie

Referencie

Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava