ALPHA3 obehové čerpadlo pre vykurovacie sústavy

Popis

Prehľad

ALPHA3 - jednoduché hydronické vyváženie

ALPHA 3 je najnovšie obehové čerpadlo určené pre vykurovacie sústavy rodinných domov. Ponúka vyhlásenú kvalitu Grundfos, jednoduchú inštaláciu, prvotriednu energetickú účinnosť a spoľahlivú prevádzku aj v najnáročnejších podmienkach. K dokonalému využitiu čerpadla ALPHA3 však inštalatéri potrebujú dva ďalšie dôležité prvky - snímací modul ALPHA Reader a aplikáciu Grundfos GO Balance. Tento moderný systém ALPHA3 umožní inštalatérom dokončiť hydronické vyváženie neuveriteľne rýchlo a presne.

ALPHA READER

ALPHA Reader je malé zariadenie, ktoré sa upevní na prednú stranu čerpadla ALPHA3. Počas vyváženia sníma optický signál na čerpadle a prostredníctvom Bluetooth komunikuje s aplikáciou Grundfos GO Balance. Len čo sa hydronické vyváženie dokončí, ALPHAReader možno jednoducho vziať a použiť pri ďalšej inštalácii.

APLIKÁCIA GRUNDFOS GO BALANCE

Aplikáciu Grundfos GO Balance možno stiahnuť z iTunes alebo Google Play. Aplikácia cez Bluetooth vyhodnocuje signál z modulu ALPHA Reader a technika sprevádza štyrmi jednoduchými krokmi hydronického vyváženia vykurovacej sústavy.

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE VYVÁŽENIE

S čerpadlom ALPHA3, snímacím modulom ALPHA Reader a aplikáciou Grundfos GO Balance inštalatér vykoná vyváženie jednoducho a rýchlo bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo prevádzku alebo účinnosť čerpadla.

Hydronické vyváženie s ALPHA3 a ALPHA Reader využijete:

 • pri dvojpotrubných vykurovacích sústavách

Čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 je vhodné pre:

 • sústavy s konštantným alebo premenlivým prietokom
 • jednopotrubné vykurovacie sústavy
 • dvojpotrubné vykurovacie sústavy
 • sústavy s cirkuláciou teplej vody pre rodinné domy
 • sústavy podlahového vykurovania
 • sústavy s nočnou redukovanou prevádzkou

Vlastnosti a výhody

 • hydronické vyváženie
 • žiadne zablokovanie rotora
 • najúčinnejšie čerpadlo svojej triedy

Výhody hydronického vyváženia:

 • úspora nákladov na vykurovanie 7-20 %*
 • nižšia teplota vratnej vody v sústave
 • tichší chod vykurovacej sústavy.

Výhody

 • Najlepšia účinnosť vo svojej triede
 • Zníženie hlučnosti vykurovacieho systému
 • Eliminácia rizika zablokovania rotora
Servis
Inštalácia

Installation

Prevádzka

Operation

Výmena

Replacement

Náhradné diely

Spareparts

FAQ

Často kladené otázky k systému ALPHA3 - FAQ

Možno získať dotácie na výmenu starého čerpadla a na hydronické vyváženie?

 • Podmienky upravuje miestna legislatíva. V Nemecku možno získať dotáciu na stavbu alebo renováciu. Plánuje sa hlasovanie v nemeckom parlamente o celkovej výmene obehového systému.

Odhad tepelného zaťaženia GO Balance bude platiť po roku 2016 (VdZ Verfahren A: špecifické teplotné zaťaženie/ Verfahren B: DIN EN 12831)?  Plánujete aplikáciu rozšíriť, aby zodpovedala štandardom normy DIN EN 12831?

 • V súčasnosti toto rozšírenie neplánujeme. Naďalej však budeme sledovať trend, ktorým sa bude uberať nemecká legislatíva v roku 2016.

Je hydronické vyváženie GO Balance všeobecne uznávaným procesom? (napr KfW)?

 • V Nemecku áno, GO Balance dokonca presahuje požiadavky KfW.

Ako dlho možno používať ALPHA Reader potom, čo sa zmení LED indikátor zo zelenej na červenú, než treba vymeniť batériu?

 • To záleží od typu batérie a od teploty. Ak je batéria vybitá a ALPHA Reader sa vypne, batériu jednoducho vymeňte a pokračujte vo vyvažovaní. O svoje dáta neprídete.

Možno GO Balance použiť aj v sústavách so zabudovaným čerpadlom, napríklad pri výmene čerpadla v kotli?

 • V podstate je to možné. U bežných kotlov však čerpadlo býva vstavané a bude veľmi ťažké, v niektorých prípadoch až nemožné, zaistiť rádiový prenos dát cez (kovový) kryt kotla.

Akým spôsobom sa vypočíta výkon vykurovacej sústavy?

 • Výkon sa spočíta na základe pracovného záznamu priemerného modelu, ktorý popisuje prenos tepelného výkonu vo vykurovacom telese v závislosti od vstupnej teploty, prietoku a menovitého výkonu. Užívateľ zadá do aplikácie vstupnú teplota, menovitý výkon závisí od výsledku voľby vykurovacieho telesa prostredníctvom aplikácie. Hodnota prietoku sa zmeria čerpadlom.

Čo znamená parameter delta T?

 • Parameter delta T v radiátoroch zodpovedá teplotnému rozdielu medzi prívodným a vratným potrubím. Teplota vratnej vody závisí od teploty v miestnosti a od prietoku vo vykurovacej sústave. Jej hodnota sa vypočíta na základe vstupných hodnôt vložených do aplikácie. Vypočítaný parameter teda udáva približnú hodnotu teploty vykurovacej sústavy v závislosti  od podmienok danej domácnosti a používa sa na výber vhodných vykurovacích telies.

Na čo slúži meranie nulového prietoku?

 • Meranie nulového prietoku je nevyhnutné, ak ide o sústavu s kotlovým okruhom. Ak áno, aplikácia zmeria jeho prietok.

Na čo slúži meranie základného prietoku?

 • Vnútorný hydraulický odpor vykurovacieho zdroja (kotla, tepelného čerpadla a pod.) má často nezanedbateľnú veľkosť a treba ho zohľadniť pri výpočte tlaku čerpadla. Na výpočet vnútorného hydraulického odporu aplikácia používa práve hodnotu základného prietoku, ktorý sa zistí tak, že sa naplno otvoria dva termostatické ventily s najväčším prietokom.

Čo robiť v prípade, ak máme dve vykurovacie telesá, ale iba jeden termostatický ventil?

 • Pri zadávaní vstupných hodnôt do aplikácie považujte obe vykurovacie telesá za JEDNO dlhé teleso. Dôvodom tohto riešenia je fakt, že voda, ktorá prúdi cez ventil ovplyvňuje obe vykurovacie telesá. Preto by nastavenie prietoku počas vyváženia malo byť upravené v závislosti od množstva tepla, ktoré sa uvoľňuje z oboch telies.

Čo robiť, ak je v miestnosti viac vykurovacích telies a termostatických ventilov? (Označený termostatický ventil by sa mal nahradiť vykurovacou špirálou, vykurovacím telesom alebo podobným prvkom)

 • Aplikácia podporuje viac vykurovacích telies s ventilmi v jednej miestnosti. Aplikácia v tomto prípade rozdelí tepelný výkon potrebný na vykurovanie miestnosti medzi jednotlivé telesá, a to v závislosti od ich veľkosti. Veľké vykurovacie telesá dodajú viac tepelnej energie v porovnaní s menšími telesami.

S akou presnosťou možno určiť konečný prietok?

 • Mnoho typov systému s termostatickými vyvažovacími ventilmi neumožňuje nastaviť úplne presné hodnoty konečného prietoku. Našťastie netreba nastaviť presnú hodnotu. Ak je prietok ventilu vo vymedzenom zelenom poli,  vykurovacia sústava bude pracovať tak, ako sa zamýšľalo.

Porovnanie s ďalšími aplikáciami hydronického vyváženia.

 • Veľkou výhodou aplikácie GO Balance v porovnaní s tradičnými metódami vyváženia je, že pri svojich výpočtoch používa namerané parametre vykurovacej sústavy, čo znižuje nepresnosť výpočtu.

Možno urobiť vyváženie s obehovým čerpadlom ALPHA3 pri nižších otáčkach na stupni II?

 • Pre správne vyváženie treba, aby obehové čerpadlo pracovalo pri otáčkach III. Dôvodom je, že aplikácia sníma prietok a tlak z obehového čerpadla ALPHA3 a údaje získané pri otáčkach III sú výrazne presnejšie.

Možno aplikáciu GO Balance použiť pre jednopotrubnú vykurovaciu sústavu?

 • Aplikácia GO Balance je navrhnutá pre dvojpotrubné vykurovacie sústavy, v ktorými sú vykurovacie prvky radiátory. Aplikáciu preto nemožno použiť pre jednopotrubnú vykurovaciu sústavu.

Aké sú výhody použitia aplikácie GO Balance v porovnaní s termostatickými vyvažovacími ventilmi, ako sú napríklad Heimeier Eclipse?

 • Termostatické vyvažovacie ventily zaručia, aby prietok v konkrétnej vykurovacej sústave zodpovedal nastavenej hodnote. S termostatickými vyvažovacími ventilmi netreba používať aplikáciu GO Balance. Avšak pomocou tejto aplikácie môžete vypočítať požadované hodnoty prietoku pre termostatické ventily. Jedinou nevýhodou termostatických vyvažovacích ventilov je, že vyžadujú pomerne veľký rozdiel v tlaku.

Možno použiť aplikáciu GO Balance aj v prípade, že mám nainštalované termostatické vyvažovacie ventily, ako sú napríklad Heimeier Eclipse?

 • Maximálne povolený prietok vo vykurovacej sústave sa nastavuje priamo termostatickými ventilmi. Pre tieto ventily možno pomocou aplikácie vypočítať nastavené hodnoty prietoku. Avšak funkcia hydronického vyváženia nie je navrhnutá pre tento typ ventilov, preto ju v tomto vykurovacom systéme nemožno použiť.

Možno použiť aplikáciu GO Balance pre Tichelmannov systém?

 • Tichelmannov systém je špeciálny typ dvojpotrubnej vykurovacej sústavy. Aplikácia GO Balance bola navrhnutá pre prácu s radiátormi v dvojpotrubnej vykurovacej sústave, preto ju možno veľmi dobre použiť aj pre Tichelmannovo zapojenie vykurovacej sústavy.

Možno aplikáciu GO Balance použiť v sústavách bez vopred nastaviteľných a spätných ventilov?

 • Vykurovaciu sústavu samozrejme nemožno vyvážiť bez použitia vyvažovacích ventilov. Použitím aplikácie GO Balance však možno vypočítať, na ktoré vykurovacie teleso by sa mal termostatický vyvažovací ventil nainštalovať, aby sa dosiahol hydronicky vyvážený systém.

Možno použiť aplikáciu GO Balance pre reléový ventil? Čo treba vziať do úvahy?

 • Automatické obtokové ventily (bypass) sa zvyčajne otvoria pri zvýšenom tlaku. Aplikácia nie je navrhnutá pre prácu s automatickými obtokovými ventilmi. Preto počas vyvažovania odporúčame termostatický vyvažovací ventil zatvoriť alebo nastaviť do polohy s najvyšším možným otváracím tlakom. Majte na pamäti, že uzatváraním automatického obtokového ventilu riskujete prehriatie kotla, preto pred začatím vyvažovania treba kotol vypnúť.

Z akého dôvodu netreba zadávať teplotu vratnej vody do aplikácie GO Balance pre výpočet delty T?

 • Teplota vratnej vody závisí od počiatočnej teploty vody, teploty v miestnosti a prietoku vo vykurovacej sústave. Tieto parametre aplikácia používa na výpočet aktuálnej teploty vratnej vody, ktorá prúdi cez vykurovaciu sústavu. Zo zistenej teploty vratnej vody a počiatočnej teploty aplikácia vypočíta hodnotu delta T. Použitím skutočnej teploty vratnej vody vo výpočte sa zaistí, že výsledkom bude reálna hodnotu parametru delta T, ktorú možno získať konfiguráciou sústavy.

Používam radiátor typu 4 / "neznámy radiátor" (ostatné) a potrebujem zadať výkon radiátora. Mám zadať Štandardný výkon radiátora (75/65/20) alebo výkon radiátora podľa skutočnej teploty vody v sústave?

 • Použite menovitý výkon radiátora pri prevádzke za podmienok 50/20, t. j. s priemernou teplotou radiátora 50 °C k izbovej teplote. Bežne sa v technických špecifikáciách uvádzajú hodnoty 75/65/20” alebo “80/60/20” . Hodnoty uvádzajte v jednotkách sústavy SI [W].

Z akého dôvodu musím kalibrovať hodnotu nulového prietoku? Ak mám zavreté všetky ventily, prietok je nulový.

 • Meranie nulového prietoku je nevyhnutné, ak ide o sústavu s kotlovým okruhom. Ak áno, aplikácia zmeria jeho prietok.

Aká údaje treba na výpočet menovitého výkonu rôznych typov vykurovacích telies?

 • Údaje potrebné na výpočet menovitého výkonu vykurovacieho telesa, ako jeho dĺžku a výšku, nájdete v technických špecifikáciách, ktoré poskytol výrobca. Platí to len pre vykurovacie telesá, ktoré spĺňajú štandardy normy EN 442-1.

Ak mobilnom telefóne počas hydronického vyvažovania cez Bluetooth stratím signál,stačí sa len vrátiť do oblasti so signálom a pokračovať v procese vyvažovania?

 • Áno. Umiestnite mobilný telefón na miesto, kde je signál, a pokračujte vo vyvažovaní ventilu. Stačí si na telefóne zapnúť zvuk a zvukový signál vás povedie procesom vyvažovania. Čím vyšší je tón, tým bližšie ste k nastaveniu požadovaného prietoku pre konkrétny ventil. Len čo začujete opakované pípnutie, dosiahli ste požadovaný prietok v stanovených medziach správneho vyváženia.

Môžete vysvetliť princíp výpočtu odporúčaného prietoku pomocou aplikácie GO Balance?

 • Výpočet odporúčaného prietoku je založený na predpokladanej spotrebe elektrickej energie v miestnosti (W/m2) a na rozlohe miestnosti (m2). Nastavením prietoku s ohľadom na počiatočnú teplotu sa dosiahne výkon vykurovacieho telesa, ktorý sa zhoduje s tepelným výkonom potrebným na vykurovanie miestnosti. Na záver sa navrhovaná teplota prepočíta na tlak, ktorý čerpadlo dosiahne pri otáčkach III. Len čo sa ventily hydronicky vyvážia, obehové čerpadlo prepnite do polohy AutoAdapt, ktorá upraví tlak čerpadla tak, aby sa dosiahol požadovaný prietok v celej vykurovacej sústave.   

Prečo vypočítaný skutočný prietok (po ukončení hydronického vyváženia a čerpadlo sa neprepne do normálneho režimu ako AUTOADAPT) nie je súčasťou záverečnej správy?

 • Termostatický ventil priebežne upravuje skutočný prietok tak, aby sa v miestnosti dosiahla požadovaná teplota. Prietok upravovaný počas hydronického vyváženia je maximálny možný prietok vo vykurovacej sústave, ktorý sa dosiahne len vo výnimočných prípadoch. Preto v záverečnej správe nie je nutné zobraziť skutočný prietok.

Možno použiť ALPHA Reader aj pre iné obehové čerpadlá než ALPHA3?

 • V súčasnosti to nie je možné, ALPHA3 je jediné čerpadlo, ktoré umožňuje načítať údaje.
Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava

Ako nakupovať

Predajcovia

V tejto časti vás navedieme na stránku miestnej spoločnosti

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava