Riadiaca jednotka MPC

Popis

Prehľad

Riadiaca jednotka MPC Grundfos je ovládacia a kontrolná skrinka s regulátorom CU 351, ktorá umožňuje monitorovať a regulovať až šesť identických, paralelne zapojených čerpadiel. Dodáva sa so všetkým, čo na začiatok potrebujete a obsahuje softvér optimalizovaný pre vašu konkrétnu oblasť použitia. Riadiaca jednotka MPC minimalizuje energetickú spotrebu a znižuje náklady na energiu priamo zo svojej skrinky. Vďaka softvéru optimalizovanému pre vaše potreby máte úplnú kontrolu nad čerpadlami vo svojej sústave. Vlastnosti ako automatické kaskádové riadenie zabezpečujú najvyššiu možnú účinnosť sústavy.

Ako jediný systém na trhu vie riadiaca jednotka MPC presne ktoré - a koľko - čerpadiel regulovať, pričom optimalizuje výkonnosť a minimalizuje energetickú spotrebu na základe údajov o krivke čerpadla dodaných používateľom.

S riadiacou jednotkou MPC neexistujú komunikačné bariéry. Môžete si slobodne vybrať zo širokej palety operačných jazykov a regulačné MPC podporuje komunikáciu s monitorovacím zariadením alebo inou externou jednotkou pomocou niekoľkých rôznych protokolov siete Fieldbus:

 • Ethernet (VNC server je pre riadiacu jednotku MPC štandardom)
 • PROFIBUS cez moduly CIU
 • LON cez moduly CIU
 • Modbus cez moduly CIU
 • GSM a GPRS cez moduly CIU
 • PLC cez moduly IO 351B

Riadiaca jednotka MPC je navrhnutá a skonštruovaná podľa rovnakých noriem kvality ako všetky ostatné produkty spoločnosti Grundfos. Vlastnosti ako priradenie záložného čerpadla, nútené prepnutie čerpadla a ochrana pri prevádzke nasucho napomáhajú zvyšovať spoľahlivosť sústavy a znižujú prestoje a nákladnú údržbu. Všetko, čo potrebujete na to, aby ste si začali užívať výhody riadiacej jednotky MPC, je postupovať podľa jednoduchého inštalačného sprievodcu, ktorý vám pomôže nastaviť želané parametre v správnom poradí.

Použitie

 • Zvyšovanie tlaku
 • Vykurovanie
 • Chladenie
 • Klimatizácia.

 

Vlastnosti

 • Účinné kaskádové riadenie
 • Vplyv požadovanej hodnoty
 • Individuálne riadenie čerpadla
 • Alternatívne požadované hodnoty
 • Hodinový program
 • Proporčná regulácia tlaku
 • Striedanie
 • Záložné čerpadlá
 • Skúšobná prevádzka čerpadla
 • Pomocné čerpadlá
 • Funkcia zastavenia pri malom prietoku
 • Funkcia nárastu pozvoľného tlaku (minimalizuje riziko vodného rázu)
 • Núdzová prevádzka
 • Odhad prietoku
 • Ochrana pri prevádzke nasucho
 • Ethernet.

Výhody

 • Spoľahlivé a ľahké používanie
 • Úsporné kaskádové riadenie
 • Funkcia ochrany potrubia
Brožúry

Brožúry

 

Referencie

Referencie

Servis
Inštalácia

Inštalácia

Uvedenie do prevádzky A:

Na dosiahnutie optimálneho výkonu a prevádzkového stavu je veľmi dôležité, aby boli produkty/ sústavy hneď na začiatku správne nastavené a prispôsobené. Znalosti servisných technikov spoločnosti Grundfos a využívanie osobitných servisných nástrojov na úpravu výkonu čerpadla zaručujú, že zákazník si môže byť istý najvyššou účinnosťou a správnou prevádzkou. Odborné uvedenie čerpadla do prevádzky sa odporúča v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak je čerpadlo regulované frekvenčným meničom
 • Ak čerpadlo funguje v rámci väčšieho systému, napr. zariadenie riadiaceho velínu
 • Ak chce užívateľ získať školenie v správnej prevádzke čerpadla
 • Ak je čerpadlo nesmie chýbať vo významnom výrobnom/ aplikačnom zariadení
 • Tam, kde je nastavenie produktu Grundfos dôležité pre prevádzku počas celej jeho plánovanej životnosti, napr. v zariadeniach na úpravu vody. V takom prípade sa odborné uvedenie do prevádzky nie len odporúča, ale aj vyžaduje
 • Ak je dôležitá otázka bezpečnosti, napr. v dezinfekčných sústavách.

 

Odborné uvedenie do prevádzky je postupný proces, pri ktorom sa vypracuje protokol o nastavení čerpadla.

Ak potrebujete odborne uviesť svoj novo-nainštalovaný produkt Grundfos do prevádzky, neváhajte skontaktovať lokálnu pobočku spoločnosti Grundfos.

Prevádzka

Prevádzka

Servis spoločnosti Grundfos vám môže poradiť pri otázkach o účinnosti čerpadla a ponúknuť riešenia na dlhodobú úsporu peňazí.

Nie všetky naše produkty potrebujú náhradné diely. Naše čerpadlá sú navrhnuté tak, aby počas svojej životnosti mali nízku energetickú spotrebu a čo možno najvyšší výkon. Platí to predovšetkým pre čerpadlá, pri ktorých technológie preukázali, že je účinnejšie a spoľahlivejšie čerpadlo nahradiť ako opraviť.

Servis spoločnosti Grundfos sa postará o údržbu a opravy vašich čerpadiel. Naši servisní odborníci vám tiež môžu poradiť pri otázkach o účinnosti čerpadla a ponúknuť riešenia na dlhodobú úsporu peňazí.

Oprava a údržba vašich terajších čerpacích sústav

Spoločnosť Grundfos môžete, samozrejme, vždy požiadať o opravu či údržbu čerpadla, ktoré ste si u nás zakúpili. Spoločnosť Grundfos dokáže opraviť vaše čerpadlá tak, aby spĺňali rovnaké špecifikácie ako nové čerpadlá. Je však dôležité si uvedomiť, že modernizácia či náhrada čerpadla môžu byť niekedy z dlhodobého hľadiska lacnejšie ako jeho oprava. Pozrite si časť "Modernizácia a výmena" a zistíte, prečo to z obchodného hľadiska dáva zmysel.

Efektívny servis - kdekoľvek sa nachádzate

Servis spoločnosti Grundfos je vždy neďaleko. Spolu s lokálnymi autorizovanými servisnými partnermi ponúkame servis po celom svete a pomoc kvalifikovaných odborníkov na čerpadlá nie je nikdy ďaleko, či už potrebujete okamžitú pomoc alebo vás zaujímajú možnosti úspory.  

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je úsporný, bezpečný a spoľahlivý spôsob monitorovania a správy čerpacích zariadení pomocou PC s internetom za veľmi nízku cenu.

Spojenie čerpadiel a ľudí

Pomocou bezpečného a spoľahlivého riadiaceho systému na diaľku môžete monitorovať a spravovať svoje čerpacie sústavy z PC s internetom za veľmi nízku cenu.

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je úsporný a priamočiary systém monitorovania a správy čerpacích zariadení v komerčných budovách, vodovodných sústavách a sústavách pre odpadovú vodu. Znižuje potrebu kontrol priamo na mieste a v prípade spustenia alarmu alebo výstrahy sú príslušné osoby priamo upozornené.

V porovnaní s monitorovaním pomocou mobilného telefónu ponúka tento systém širšiu škálu výhod a funkcií. Pre tých, ktorí nepožadujú automatizovanie procesu na diaľku, je riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos ideálnym riešením na monitorovanie a vzdialenú reguláciu, a to väčšmi než systémy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Počiatočná investícia je minimálna a paušálny, nízky poplatok zahŕňa prenos dát, hostiteľské náklady a systémovú podporu, vrátane zálohovania všetkých údajov.

Účinné spravovanie poplašnej signalizácie

Pomocou harmonogramu pracovnej pohotovosti zabezpečuje tento nový telemetrický systém, že poplašné hlásenia z kontrolných meradiel pri čerpadle sa odosielajú priamo zodpovedným osobám. Manažér systému sa môže prihlásiť z akéhokoľvek počítača a naplánovať, kto má dostávať poplašné hlásenia z každého zariadenia v akýkoľvek konkrétny čas dňa. Manažéri takto môžu plánovať na roky dopredu a ľahko riešiť každodenné výnimky v harmonograme.

Optimalizujte servis a údržbu

Zmeny výkonu čerpadla je možné sledovať pomocou trendových grafov vytvorených automaticky systémom. Takéto sledovanie odhalí každé opotrebovanie alebo poškodenie zariadenia, podľa čoho je možné naplánovať jeho servis alebo údržbu.

Komunikačné rozhranie (modem CIU271) umožňuje prenos dát pomocou GPRS/SMS z vášho čerpadla Grundfos a kontrolných meračov. Vstavaný viacúčelový panel vstupu/výstupu vám umožní pripojiť snímače a spínače.

 

Výmena

Výmena

CAPS

Účelom softvéru CAPS je poskytnúť zákazníkom ucelený nástroj, ktorý obsahuje rozsiahly katalóg produktov spoločnosti Grundfos a dimenzovací program, pomocou ktorého si môžete vybrať najvhodnejšie čerpadlo pre svoje potreby

Okrem toho obsahuje tiež funkciu komplexnej výmeny obehových čerpadiel ústredného kúrenia, čerpadiel teplej vody a čerpadiel typu S na odpadovú vodu, ako aj funkciu na vypracovanie odborných cenových odhadov, ktoré zahŕňajú krivky, nákresy, texty ponuky, schémy zapojenia a pod.
Všetky tieto údaje sa dajú vyexportovať do najpoužívanejších formátov súborov vrátane gif, bmp, txt, dxf a pod.

A napokon, softvér obsahuje inštrukcie a prevádzkové manuály pre takmer všetky čerpadlá spoločnosti Grundfos vo viacerých jazykoch. K dispozícii sú servisné nákresy, schematické náhľady a zoznamy dielov pre všetky produkty pre odpadové vody, ako aj niekoľko ďalších typov čerpadiel.

CAPS je dostupný v dvoch verziách: WinCAPS, dostupný na CD-ROM a online verzia WebCAPS, dostupná na internetovej stránke spoločnosti Grundfos. WebCAPS ponúka aj dodatočné funkcie CAD Nákresy a Technická dokumentácia.

Náhradné diely

Náhradné diely

Jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti Grundfos je motto "BUĎTE zodpovední". Je pre nás podstatné, aby boli naše čerpadlá navrhnuté tak, aby počas svojej životnosti mali nízku energetickú spotrebu a čo možno najvyšší výkon. Preto už vo fáze vývoja definujeme Grundfos Servis vrátane náhradných dielov a súprav na výmenu.
Ponuky servisu upravené pre potreby zákazníka, objednávky on-line a rýchlo reagujúce distribučné centrá zabezpečia, že náhradné diely dostanete podľa potreby.

Zoznam odporúčaných náhradných dielov

Zoznam uvádza diely, ktoré by ste mali mať pri zariadení na údržbu svojich čerpadiel. Tieto odporúčania nájdete na stránke produktu v nástroji Web CAPS.

Špeciálne navrhnuté servisné súpravy

Servisné súpravy obsahujú všetko, čo potrebujete na konkrétnu údržbu alebo opravu, vrátane inštrukcií na odmontovanie, výmenu a opätovné zmontovanie.

24-hodinová služba dodávky náhradných dielov

Aby ste si boli extra istí, že nebudete musieť čakať, môžeme pre vás odložiť zásobu náhradných dielov, ktoré sú pre vašu prevádzku nevyhnutné. Budú vám tak k dispozícii, kedykoľvek ich budete potrebovať.

10-ročná záruka

Náhradné diely do čerpadiel Grundfos, ktoré ste si dnes zakúpili, budú k dispozícii ďalších 10 rokov - ručíme vám za to.

Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava