Digitálne dávkovacie čerpadlá DME | Grundfos

Popis

Prehľad

Spoločnosť Grundfos ponúka široký rad dávkovacích čerpadiel tej najmodernejšej technológie.

Riešenia digitálneho dávkovania (SMART Digital, DME, DDI) stanovujú nový štandard precíznosti a narábania s tekutými chemickými látkami. Prevádzkovateľ dokáže čerpadlo ľahko nainštalovať a nastaviť tak, aby vypúšťalo presné množstvo dávkovanej tekutiny potrebnej pre daný proces na základe unikátnej koncepcie riadenia pohonu a prietoku. Nastavenie čerpadla je zobrazené v ml/h, l/h alebo gph a prevádzkový mód sa ľahko určí pomocou ikoniek.

Séria dávkovacích čerpadiel DMH s mechanickou hydraulikou je obľúbenou voľbou pre vykonávanie priemyselných procesov a zložitých úloh. Rad DMH je sériou extrémne silných, masívnych čerpadiel, ktoré sa využívajú tam, kde je potrebný značný rozsah dávkovania a schopnosť dosiahnuť vysoký tlak.

Použitie

Dávkovacie čerpadlá sú navrhnuté pre chemické látky a pre rôzne použitie, okrem iného:

 • Úprava pitnej vody
 • Čistenie odpadových vôd
 • Úprava chladiacej vody
 • Pracie sústavy
 • Úprava procesných vôd pre priemyselné použitie
 • Chemický priemysel.

Vlastnosti a výhody

 • Presné a jednoduché nastavenie
 • Jedinečná technológia
 • Malý počet variantov pokryje všetky potreby
 • Plná regulácia pulzovania
 • Regulácia dávky
 • Regulácia dávkovania interným časovačom
 • Analógová regulácia 0/4-20 mA
 • Kontrola hladiny
 • Komunikačný modul Fieldbus.

Výhody

 • Presné a jednoduché nastavenie
 • Jedinečná technológia
 • Menej variantov pokrývajúcich všetky potreby
Referencie

Referencie

Servis
Inštalácia

Inštalácia

Uvedenie do prevádzky

Na dosiahnutie optimálneho výkonu a prevádzkového stavu je veľmi dôležité, aby boli produkty/ sústavy hneď na začiatku správne nastavené a prispôsobené. Znalosti servisných technikov spoločnosti Grundfos a využívanie osobitných servisných nástrojov na úpravu výkonu čerpadla zaručujú, že zákazník si môže byť istý najvyššou účinnosťou a správnou prevádzkou. Odborné uvedenie čerpadla do prevádzky sa odporúča v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak je čerpadlo regulované frekvenčným meničom.
 • Ak čerpadlo funguje v rámci väčšieho systému, napr. zariadenie riadiaceho velínu.
 • Ak chce užívateľ získať školenie v správnej prevádzke čerpadla.
 • Ak je čerpadlo nesmie chýbať vo významnom výrobnom/ aplikačnom zariadení.
 • Tam, kde je nastavenie dôležité pre životnosť produktov Grundfos, napr. čistenie vody, sa odborné uvedenie do prevádzky nie len odporúča, ale priam vyžaduje.
 • Ak je dôležitá otázka bezpečnosti, napr. v dezinfekčných sústavách.


Odborné uvedenie do prevádzky je postupný proces, ktorého výsledky sa uvedú v protokole o nastavení čerpadla.
Ak potrebujete odborne uviesť svoj novo-nainštalovaný produkt Grundfos do prevádzky, neváhajte skontaktovať lokálnu pobočku spoločnosti Grundfos.

Odporúčané náhradné diely

Hoci je stratégiou spoločnosti Grundfos dodávať čo najlepšie možné čerpacie riešenie pre svojich zákazníkov, po dlhej dobe prevádzky sa v istých situáciách prejaví opotrebovanie niektorých komponentov. Ak vyžadujete krátky prevádzkový prestoj, alebo ak je čerpadlo nainštalované v nedostupných miestach, kde by dodávka náhradných dielov zabrala dlhý čas, radili by sme mať vždy malú zásobu odporúčaných náhradných dielov.
Kontaktujte, prosím, miestnu pobočku spoločnosti Grunfos, kde sa dozviete informácie o odporúčaných náhradných dieloch alebo servisných súpravách pre vaše produkty Grundfos.

Prevádzka

Prevádzka

Servisná zmluva so spoločnosťou Grundfos zabezpečí efektívnu a neprerušovanú prevádzku vašej čerpacej sústavy a poskytne vám prístup k servisným centrám spoločnosti Grundfos a jej autorizovaným servisným partnerom na celom svete, a to 24 hodín denne.

Prevencia je lepšia a úspornejšia ako liečba

Keď ste si zakúpili čerpadlo, chcete, aby fungovalo účinne a spoľahlivo a vďaka formálnej servisnej zmluve so spoločnosťou Grunfos si nemusíte robiť starosti. Jej uzatvorenie je tiež rozumné z ekonomického hľadiska, pretože vám poskytne pevne stanovené ceny údržby a sprístupní značné zľavy.

Jednoducho skombinujete škálu servisných programov tak, aby vyhovovali vašim potrebám - a potom bude na nás, aby sme vykonávali plánované údržbárske návštevy a predchádzali tým prestojom. Ponúkame tri typy servisných zmlúv pre všetky čerpadlá:

 • Základné
 • Rozšírené
 • Úplné.


Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek zmluvu, vaše zariadenie vždy dostane servis od osobitne vyškolených zamestnancov.

Úsporná voľba

Dobre udržiavané čerpadlá môžu znížiť spotrebu energie až o 50 %, pričom pri sérii čerpadiel, ktoré fungujú spoločne môže jedno poruchové čerpadlo ovplyvniť všetky ostatné. Servisná zmluva so spoločnosťou Grundfos udržiava vaše celkové náklady na čerpadlo na minime, pretože vďaka tomu, že sme starostlivo zvážili náklady na životný cyklus všetkých našich výrobkov, máme kontrolu nad skutočnými nákladmi na naše čerpadlá.

Uzatvorenie servisnej zmluvy, na základe ktorej sa o vaše čerpadlá budú starať našiť zruční servisní technici, je zábezpekou voči nepredvídaným výdavkom. Pravidelný servis a údržba vašich čerpadiel zaručia optimálnu účinnosť ich prevádzky.

Servis od spoločnosti Grundfos vykoná údržbu a opravy vašich čerpadiel a naši servisní odborníci vám tiež môžu poradiť pri otázkach o účinnosti čerpadla a ponúknuť riešenia na dlhodobú úsporu peňazí.

Oprava a údržba vašich terajších čerpacích sústav

Spoločnosť Grundfos môžete, samozrejme, vždy požiadať o opravu či údržbu čerpadla, ktoré ste si u nás zakúpili. Spoločnosť Grundfos dokáže opraviť vaše čerpadlá tak, aby mali rovnaké špecifikácie ako nové čerpadlá, je ale dôležité si uvedomiť, že modernizácia či náhrada čerpadla môžu byť niekedy z dlhodobého hľadiska lacnejšie ako jeho oprava. Pozrite si časť Modernizácia a výmena a zistíte, prečo to z obchodného hľadiska dáva zmysel.

Efektívny servis - kdekoľvek sa nachádzate

Servis spoločnosti Grundfos je vždy neďaleko. Spolu s lokálnymi autorizovanými servisnými partnermi ponúkame servis po celom svete a pomoc kvalifikovaných odborníkov na čerpadlá nie je nikdy ďaleko, či už potrebujete okamžitú pomoc alebo vás zaujímajú možnosti úspory.

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je úsporný, bezpečný a spoľahlivý spôsob monitorovania a správy čerpacích zariadení pomocou PC s internetom za veľmi nízku cenu.

Spojenie čerpadiel a ľudí

Pomocou bezpečného a spoľahlivého riadiaceho systému na diaľku môžete monitorovať a spravovať svoje čerpacie sústavy z PC s internetom za veľmi nízku cenu.

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je úsporný a priamočiary systém monitorovania a správy čerpacích zariadení v komerčných budovách, vodovodných sústavách a sústavách pre odpadovú vodu. Znižuje potrebu kontrol priamo na mieste a v prípade spustenia alarmu alebo výstrahy sú príslušné osoby priamo upozornené.

V porovnaní s monitorovaním pomocou mobilného telefónu ponúka tento systém širšiu škálu výhod a funkcií. Pre tých, ktorí nepožadujú automatizovanie procesu na diaľku, je riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos ideálnym riešením na monitorovanie a vzdialenú reguláciu, a to väčšmi než systémy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Počiatočná investícia je minimálna a paušálny, nízky poplatok zahŕňa prenos dát, hostiteľské náklady a systémovú podporu, vrátane zálohovania všetkých údajov.

Účinné spravovanie poplašnej signalizácie

Pomocou harmonogramu pracovnej pohotovosti zabezpečuje tento nový telemetrický systém, že poplašné hlásenia z kontrolných meradiel pri čerpadle sa odosielajú priamo zodpovedným osobám. Manažér systému sa môže prihlásiť z akéhokoľvek počítača a naplánovať, kto má dostávať poplašné hlásenia z každého zariadenia v akýkoľvek konkrétny čas dňa. Manažéri takto môžu plánovať na roky dopredu a ľahko riešiť každodenné výnimky v harmonograme.

Optimalizujte servis a údržbu

Zmeny výkonu čerpadla je možné sledovať pomocou trendových grafov vytvorených automaticky systémom. Takéto sledovanie odhalí každé opotrebovanie alebo poškodenie zariadenia, podľa čoho je možné naplánovať jeho servis alebo údržbu.

Komunikačné rozhranie (modem CIU27) umožňuje prenos dát pomocou GPRS/SMS z vášho čerpadla Grundfos a kontrolných meračov. Vstavaný viacúčelový panel vstupu/výstupu vám umožní pripojiť snímače a spínače.

Výmena

Výmena

CAPS

Účelom softvéru CAPS je poskytnúť zákazníkom ucelený nástroj, ktorý obsahuje rozsiahly katalóg produktov spoločnosti Grundfos a dimenzovací program, pomocou ktorého si môžete vybrať najvhodnejšie čerpadlo pre svoje potreby

Okrem toho obsahuje tiež funkciu komplexnej výmeny obehových čerpadiel ústredného kúrenia, čerpadiel teplej vody a čerpadiel typu S na odpadovú vodu, ako aj funkciu na vypracovanie odborných cenových odhadov, ktoré zahŕňajú krivky, nákresy, texty ponuky, schémy zapojenia a pod.
Všetky tieto údaje sa dajú vyexportovať do najpoužívanejších formátov súborov vrátane gif, bmp, txt, dxf a pod.

A napokon, program obsahuje inštrukcie a prevádzkové manuály pre takmer všetky čerpadlá spoločnosti Grundfos vo viacerých jazykoch. K dispozícii sú servisné nákresy, schematické náhľady a zoznamy dielov pre všetky produkty pre odpadové vody, ako aj niekoľko ďalších typov čerpadiel.

CAPS je dostupný v dvoch verziách: WinCAPS, dostupný na CD-ROM a online verzia WebCAPS, dostupná na internetovej stránke spoločnosti Grundfos. WebCAPS ponúka aj dodatočné funkcie CAD Nákresy a Technická dokumentácia.

Náhradné diely

Náhradné diely

Náhradné diely

Jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti Grundfos je motto "BUĎTE zodpovední". Je pre nás podstatné, aby boli naše čerpadlá navrhnuté tak, aby počas svojej životnosti mali nízku energetickú spotrebu a čo možno najvyšší výkon. Preto už vo fáze vývoja definujeme Grundfos Servis vrátane náhradných dielov a súprav na výmenu.
Ponuky servisu upravené pre potreby zákazníka, objednávky on-line a rýchlo reagujúce distribučné centrá zabezpečia, že náhradné diely dostanete podľa potreby.

Zoznam odporúčaných náhradných dielov

Zoznam uvádza diely, ktoré by ste mali mať pri zariadení na údržbu svojich čerpadiel. Tieto odporúčania nájdete na stránke produktu v nástroji Web CAPS.

Špeciálne navrhnuté servisné súpravy

Servisné súpravy obsahujú všetko, čo potrebujete na konkrétnu údržbu alebo opravu, vrátane inštrukcií na odmontovanie, výmenu a opätovné zmontovanie.


24-hodinová služba dodávky náhradných dielov

Aby ste si boli extra istí, že nebudete musieť čakať, môžeme pre vás odložiť zásobu náhradných dielov, ktoré sú pre vašu prevádzku nevyhnutné. Budú vám tak k dispozícii, kedykoľvek ich budete potrebovať.

10-ročná záruka

Náhradné diely do čerpadiel Grundfos, ktoré ste si dnes zakúpili, budú k dispozícii ďalších 10 rokov - ručíme vám za to.
 

Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava