DMH

Popis

Prehľad

Dávkovacie čerpadlá DMH s hydraulicky poháňanou piestovou membránou od 0.15 l/h až do 2 x 1500 l/h, v tlakovom rozpätí od 200 do 4 bar

Všeobecné informácie

Rad Grundfos DMH je sériou extrémne silných, masívnych čerpadiel, ktoré sa využívajú tam, kde je potrebné spoľahlivé dávkovanie a schopnosť dosiahnuť vysoký tlak, ako napr. technológie výrobných procesov. Čerpadlo DMH 28x bolo osobitne navrhnuté pre všetky použitia s vysokým tlakom od 50 až do 200 barov. Rozsah použitia je nanajvýš univerzálny: pokrýva široké rozpätie prietokov a ponúka rozmanité veľkosti dávkovacích hláv, materiálov a doplnkov. Zákazníci na celom svete už roky využívajú bezproblémovú prevádzku čerpadiel DMH.

Vždy presné dávkovanie

Čerpadlá DMH majú vysokú presnosť dávkovania a umožňujú presnú reprodukovateľnosť. Pri čerpadlách DMH25x sú výkyvy dávkovacieho prietoku < ± 1.5 % v rámci 10-100 % regulačného rozsahu, s odchýlkou linearity ± 2 % koncovej hodnoty stupnice. Pri čerpadlách DMH28x sú výkyvy dávkovacieho prietoku < ± 1.0 % v rámci 10-100 % regulačného rozsahu, s odchýlkou linearity ± 1 % koncovej hodnoty stupnice.

Bezproblémové dávkovanie s nízkym pulzovaním

Rad DMH kombinuje sofistikovanú technológiu pohonu a kinematiku prevodu, čím zaisťuje bezproblémové dávkovanie s nízkym pulzovaním bez prudkých nárastov tlaku. Spôsobuje tak menšie pnutie na všetkých komponentoch sústavy, ako hadice a ventily a prispieva k dlhším servisným intervalom celej sústavy.

Motory pre každé použitie

Pre použitie čerpadiel so špecifickými požiadavkami na motor ponúka séria DMH kvalitné motory s napájaním 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (s prevodníkom kmitočtu VFD), na požiadanie tiež EX motory alebo motory certifikované ATEX.

Perfektný výber materiálov - na plášť a diely, ktoré sú v styku s kvapalinou

Modely DMH majú masívny plášť z liateho hliníka s epoxidovým náterom, aby vyhovovali potrebám všetkých typov použití (pri požiadavke API 675 zo sivej zliatiny). V priebehu rokov sú investičné náklady a režijné náklady nízke: Široký výber materiálov dávkovacích hláv, ventilov a doplnkov umožňuje vybrať si presne požadovaný stupeň chemickej odolnosti. Všetky diely, ktoré sú v kontakte s kvapalinami, musia byť odolné voči používaným chemikáliám. Membrána je vyrobená z čistého PTFE matriálu.

Bezpečná a bezproblémová prevádzka

Sériovo zabudovaný odľahčovací ventil a aktívny systém ochrany membrány (AMS) chránia čerpadlo a celú sústavu pred pretlakom v prípade zablokovania výtlačného potrubia. Okrem toho odplyňovací ventil čerpadla zaručuje vysokú funkčnú bezpečnosť čerpadla, inštalácie a celého procesu. Vďaka hliníkovému puzdru a technológii piestovej membrány majú čerpadlá DMH veľmi dlhú prevádzkovú životnosť a dlhé servisné intervaly.

Povolenia a certifikáty

Pre potenciálne výbušné oblasti ponúkame EX motory alebo motory a čerpadlá s certifikáciou ATEX. Pre využitie v oblasti petrochémie dodávame špeciálne verzie dávkovacích čerpadiel DMH s certifikátmi API 675.

Flexibilita - v konfigurácii čerpadla a jeho využití

Dostupných je niekoľko rôznych konfigurácií produktu, ktoré vyhovejú vašim požiadavkám: Flexibilná regulácia prietokovej rýchlosti: manuálne alebo automatické nastavenie dĺžky zdvihu s elektrickým servomotorom. Čerpadlá vybavené dvojitou membránou s indikátorom poruchy, alebo špeciálnymi dávkovacími hlavami s elektrickým zahrievaním. Tento rad čerpadiel má univerzálne využitie vďaka dávkovacej membráne celej vyrobenej z PTFE. Diely, ktoré sú v styku s kvapalinou, môžu byť z kombinácie materiálov, ktoré vyhovujú v podstate všetkým dávkovacím úlohám. Pre svoje osobitné dávkovacie potreby si zvoľte tú najlepšiu kombináciu.

Vhodné pre náročné oblasti použitia

Elektrárne

Dávkovanie rôznych chemických látok vo všetkých fázach prevádzky elektrárne:

 • Voda do kotlov, úprava chladiacej vody a technologickej vody (čistenie neupravenej vody, chemické látky do výmenníkov iónov, dodatočná úprava vody, neutralizácia odpadovej vody).
 • Dávkovanie amoniaku, hydrazinu, fosfátov pod vysokým tlakom (voda do napájania kotla).

Petrochemický/ropný a plynový priemysel, rafinérie

Dávkovanie chemikálií v procesoch výroby ropy a plynu (okrem vrtných sond, rampy):

 • Dávkovanie chemických látok na úpravu chladiacej a technologickej vody
 • Dávkovanie vosku ako maziva v ropovodoch
 • Dávkovanie inhibítorov a chemických látok proti korózii na ochranu ropovodov
 • Dávkovanie aditív a katalyzátorov
 • Pridávanie vône do plynu z bezpečnostných dôvodov pre prípad úniku

Úprava technologickej a pitnej vody

 • Drsné podmienky (horúca klíma, púšť, vonkajšie zariadenia)
 • Vyšší prietok a tlak

Výbušné oblasti

 • Smernica ATEX (94/9/ES), Skupina zariadení II, kategória 2 (oblasť 1/21) a
 • Smernica ATEX (94/9/ES), Skupina zariadení II, kategória 3 (oblasť 2/22)

Dávkovanie horľavých kvapalín

 • Dávkovanie alkoholu alebo metanolu pri čistení odpadových vôd
 • Čistenie petroleju alebo benzínu v strojárenskom alebo leteckom priemysle
 • Dávkovanie etanolu alebo metanolu
 • Dávkovanie potravinárskeho alkoholu na dezinfekciu balení mäsa a pečiva

Výhody

 • Dávkovanie pri vysokom tlaku až do 200 bar
 • Veľmi presné dávkovanie
 • Membrána celá z PTFE ako štandard
Brožúry

Brožúry

 

Dávkovacie čerpadlá, meranie a regulácia, dezinfekčné systémy, DMH

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Dávkovacie čerpadlá - DMH, čistá práca

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Membránové dávkovacie čerpadlá DMH s hydraulickým piestom

DMH product leaflet

2 page brief DMH product description

Grundfosliterature-34393.pdf (312 KB)

Referencie

Referencie

Kontakt
Oddelenie predaja

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Ako nakupovať