Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos

Popis

Prehľad

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je bezpečný systém monitorovania a riadenia čerpacích zariadení využívajúci internet v komerčných budovách, vodovodných sústavách, sústavách pre odpadovú vodu a pod.

Čerpadlá, snímače, merače a regulátory čerpadiel Grundfos sú pripojené na CIU271 (GPRS Datalogger). Prístup k údajom je z počítača s internetom, čím získate jedinečný prehľad o svojej sústave. Pri prekročení limitov snímačov, alebo ak čerpadlo či regulátor hlási poplach, osoba, ktorá má službu okamžite dostane SMS.

Zmeny výkonu čerpadla a energetickej spotreby je možné sledovať a zaznamenávať pomocou automaticky generovaných správ a trendových grafov. Takéto sledovanie odhalí opotrebovanie alebo poškodenie zariadenia, podľa čoho je možné naplánovať jeho servis alebo údržbu.

Použitie

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je bezpečný systém monitorovania a riadenia čerpacích zariadení využívajúci internet v komerčných budovách, vodovodných sústavách, sústavách pre odpadovú vodu a pod.

Vlastnosti a výhody

  • Celkový prehľad stavu celej sústavy, ktorú spravujete
  • Monitorovanie v reálnom čase, analýza a úpravy z pohodlia kancelárie
  • Sledujte vývoj a správy a zistite možnosti optimalizovania výkonu a znižovania spotreby energie
  • Pomocou jednoduchej týždennej schémy si naplánujte, kto má dostávať SMS upozornenia
  • Naplánujte si servis a údržbu na základe reálnych prevádzkových údajov
  • Zdieľajte dokumentáciu k sústave online so všetkými dotknutými zamestnancami.

Výhody

  • Celkový prehľad
  • Online prepojenie s čerpadlami
  • Monitorovanie energetickej spotreby
Brožúry

Brožúry

 

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E-riešenia a GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC a GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Referencie

Referencie

Servis
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava