Automatické tlakové stanice na zvyšovanie tlaku Hydro MPC | Grundfos

Popis

Prehľad

Automatické tlakové stanice Grundfos Hydro MPC sú určené pre čerpanie a zvyšovanie tlaku čistej vody v nasledujúcich prevádzkových aplikáciách:

 • dodávka čistej vody vo vodárniach
 • výškové budovy a obytné domy sídliskového typu
 • hotely
 • priemyselné závody
 • nemocnice
 • školy a pod

Štandardne sa automatické tlakové stanice Hydro MPC dodávajú s dvomi až šiestimi čerpadlami CRI(E) alebo CR(E), ktoré pracujú v paralelnom zapojení a sú umiestené na spoločnom základovom ráme vrátane všetkého príslušenstva a rozvádzača.

Všetky diely sú kombinovateľné tak, aby poskytovali kvalitu a efektivitu. Každý model bol navrhnutý pre konkrétnu požiadavku zákazníka týkajúcich sa kapacity a ovládania.

Súčasťou automatických tlakových staníc Hydro MPC je jednotka Grundfos MPC, ktorá umožňuje monitorovať a ovládať až šesť identických, paralelne zapojených čerpadiel. Základom Grundfos MPC je kontrolná a monitorovacia jednotka CU 351. Dodáva sa so všetkým, čo potrebujete pre spustenie a obsahuje software optimalizovaný pre vašu konkrétnu aplikáciu.

Riadiaca jednotka MPC riadi počet čerpadiel v prevádzke a zároveň reguluje ich otáčky tak, aby výkon celého systému odpovedal aktuálnym požiadavkám. Tým sa minimalizuje energetická spotreba systému a znižujú náklady na energiu.

Charakteristické znaky a výhody

 • spoľahlivosť
 • vysoká účinnosť
 • nenáročný servis
 • priestorová úspora
 • jednoduché uvedenie do prevádzky
 • dokonalé prispôsobenie prietoku
 • detekcia nízkeho prietoku
 • software prispôsobený aplikácii
 • možnosť komunikácie cez BUS a Ethernet
 • veľký, priehľadný displej
 • menu v nešifrovanom texte

Výhody

 • Spoľahlivé
 • Vysoko efektívne
 • Ľahká údržba
Referencie
Servis
Kontakt
Obchodná kancelária

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava