Obehové čerpadlo MAGNA3

Popis

Prehľad

Rad čerpadiel MAGNA3 predstavuje širokú škálu malých, stredných a veľkých obehových čerpadiel určených pre vykurovanie, klimatizáciu a chladenie vo väčších budovách a priemyselných objektoch.

MAGNA3 členom je inovatívnej rodiny vysokokvalitných obehových čerpadiel Grundfos, ktorá nadväzuje na úspešnú a preverenú technológiu radu MAGNA.

S čerpadlom MAGNA3 si viac nemusíte robiť starosti s nastavením prevádzkového režimu. Jednoducho čerpadlo nainštalujte a ponechajte nastavenia výrobcu AUTOADAPT.

Vďaka funkcii AUTOADAPT čerpadlo MAGNA3 automaticky zanalyzuje vykurovaciu sústavu, nájde optimálne nastavenie a ďalej bude svoju činnosť prispôsobovať zmeneným požiadavkám. Výsledkom je optimálny komfort a minimálna spotreba energie.

Čerpadlá MAGNA3 sú okrem toho extrémne flexibilné a spoľahlivé, majú nízku hladinu hlučnosti, dlhú životnosť a nevyžadujú si údržbu. Sú vybavené infračerveným komunikačným zariadením a ponúkajú externú reguláciu a monitorovanie pomocou rozširovacích modulov.

Použitie

Čerpadlá MAGNA3 sú navrhnuté pre cirkulujúce kvapalín v:

 • vykurovacích sústavách
 • klimatizačných a chladiacich systémoch
 • systémoch cirkulácie teplej (úžitkovej) vody
 • systémoch geotermálnej výmeny
 • solárnych systémoch

Charakteristické vlastnosti

 • funkcia AUTOADAPT – automatické prispôsobenie výkonu požiadavkám sústavy
 • funkcia FLOWLIMIT – nastavenie maximálneho limitu prietoku
 • funkcia FLOWADAPT - kombinácia AUTOADAPT a FLOWLIMIT, umožňuje dosiahnutie ďalších úspor energie
 • riadenie od proporcionálneho tlaku
 • riadenie od konštantného tlaku
 • riadenie od konštantnej teploty
 • prevádzka podľa konštantnej krivky
 • prevádzka podľa max. alebo min. krivky
 • automatická nočná redukovaná prevádzka
 • nie je potrebná externá ochrana motora
 • tepelno-izolačné kryty pre čerpadlá vo vykurovacích sústavách s jednou dopravnou výškou
 • vysoký teplotný rozsah (-10 °C až + 110 °C), pri ktorých teplota kvapaliny a teplota prostredia sú navzájom nezávislé

Výhody

 • nízka energetická spotreba. Všetky čerpadlá MAGNA3 spĺňajú požiadavky EuP 2015
 • zabudovaný snímač diferenčného tlaku a teploty
 • jednoduchá inštalácia
 • bezúdržbová a dlhá životnosť
 • 1 analógový vstup, 2 reléové výstupy a 3 digitálne vstupy jednoduché intuitívne ovládanie, TFT dislej
 • vzduchom chladený ovládacia skriňa
 • ľahká optimalizácia sústavy
 • merač tepelnej energie
 • funkcia viacerých čerpadiel
 • diaľková komunikácia
 • rad čerpadiel MAGNA3 vyhovuje maximálnemu tlaku sústavy 16 bar (PN 16)

Výhody

 • Nízka energetická spotreba
 • Jednoduchá integrácia do BMS
 • Inteligentné riadenie
Brožúry

Brožúry

 

Referencie
Kontakt
Oddelenie predaja

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoju miestnu obchodnú spoločnosť


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoje miestne servisné stredisko


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava