Suchobežné obehové čerpadlá pre vykurovacie a klimatizačné systémy TPE3

Popis

Prehľad

Technologický prelom v čerpaní In-line čerpadlami!

Vertikálne in-line čerpadlo Grundfos TPE3 prináša na trh prelomovú energetickú účinnosť a širokú škálu nových inteligentných funkcií, ktoré TPE3 činia omnoho viacej než čerpadlo. TPE3 ponúka funkciu orientačného kalorimetru, taktiež možnosť nastavenia maximálneho povoleného prietoku čerpadlom, čím znižuje potrebu osadenia vyvažovacích či škrtiacich partnerských ventilov. Vďaka širokej škále inteligentných riadiacich režimov sa TPE3 jednoducho prispôsobí špecifickým požiadavkám každého systému a jeho nastavenie sa tak stáva otázkou niekoľkých okamihov.

Množstvo nastaviteľných reléových výstupov a analógových vstupov, t.j. komplexný I/O balíček TPE3 umožňuje dokonalejšie monitorovanie systémov a optimálnu reguláciu chodu čerpadla. TPE3 je tiež vybavené technológiou bezdrôtovej komunikácie, vďaka ktorej je možné jednoducho prepojiť až štyri čerpadlá TPE3.

Pripojte a nastavte v TPE3 akýkoľvek HVAC snímač a nechajte čerpadlo autonómne riadiť tlak a prietok v systéme na základe požadovanej hodnoty ΔT či ΔP. Rad inteligentných čerpadiel TPE3 predstavuje vskutku komplexný „plug and pump“ riešenie.

TPE2 sa stáva ideálnou voľbou v prípade, pokiaľ nevyžadujete inteligentnú funkciu, chcete zapojiť všetky externé snímače sami, chcete prevádzkovať čerpadlo v režime konštantných otáčok či budete riadiť čerpadlo externým riadiacim signálom pôvodného BMS.

Tak ako ostatní zástupcovia radu TP, TPE3 a TPE2 sú suchobežné čerpadlá, teda čerpadlá oddelenou motorovou a hydraulickou časťou. Vďaka tejto konštrukcii sú suchobežné čerpadlá oveľa menej náchylné voči nečistotám v čerpanej kvapaline, než čerpadlá mokrobežné.

Aplikácie

TPE3 a TPE2 sú všestranné in-line čerpadlá využiteľné vo vykurovacích a chladiacich systémoch, ako aj systémoch diaľkového vykurovania či chladenia. Tento nový rad čerpadiel predstavuje významný prelom v komforte a účinnosti systémov, napr. v nasledujúcich aplikáciách:

 • Jednotrubkové vykurovacie systémy
  Zvýšte účinnosť pomocou TPE3 regulujúceho na konštantnú teplotnú diferenciu a predchádzajte tak príliš vysokej teplote na spiatočnej vetve.
 • Spätné získavanie tepla
  Znížte teploty vody i náklady: K čerpadlu TPE2 sa dajú pripojiť dva snímače teploty a na základe informácií z týchto snímačov čerpadlo upraví cirkulačný prietok presne podľa aktuálnych potrieb.
 • Čerpadlo kotlového skratu
  Ochrana kotla a zníženie prevádzkových nákladov: Teraz je možné využiť TPE3 spoločne s externým snímačom teploty pre zachovanie požadovanej teploty pred kotlom, namiesto neefektívneho využitia čerpadla s konštantnými otáčkami.
 • Cirkulácia teplej vody
  Získajte úspory riadením cirkulácie teplej vody: Štandardne je cirkulácia poháňaná škrteným čerpadlom s konštantnou krivkou, pracujúcim 24/7, zaisťujúcim síce vždy teplú vodu na armatúrach, avšak veľmi neefektívnym spôsobom. Pomocou TPE3 je možné udržovať konštantnú teplotu v potrubí a tým znižovať prietok a prácu čerpadla v časoch bez odberov.

Vlastnosti a inovačné prínosy

 • Nízka energetická spotreba – prevyšuje požiadavky triedy IE4 i vyšší štandard účinnosti predpísaný indexom MEI
 • FLOWADAPT a ostatné inteligentné riadiace režimy zaisťujú úsporu energie, jednoduché uvádzanie do prevádzky, znižujú potrebu partnerských ventilov u čerpadiel a omnoho viac (iba TPE3)
 • Zabudovaný merač tepelnej energie umožňuje kompletný prehľad o chovaní systému (iba TPE3)
 • Zabudovaná regulácia podľa ΔT eliminuje náklady na snímač diferenčnej teploty (iba TPE3)
 • Inteligentná komunikácia so systémami BMS
 • Široké výkonnostné spektrum:Od 5 do 80 m3/h prietoku a 3 do 25 m výtlaku
 • Rozsah teplôt: Teplota kvapaliny: -25 °C do +120 °C; Okolitá teplota: -20 °C do +50 °C
 • Liatinové prevedenie štandardom. Nerezové prevedenie k dispozícií pre čerpadlá TPE 3, TPE 2 do pripojovacej dimenzie DN65


Porovnanie TPE3 a TPE2

 Popis
TPE3TPE2
SYSTÉMY INTELIGENTNÉHO RIADENIA
Merač Tepelnej Energie
++
 AUTOADAPT+-
 FLOWLIMIT & FLOWADAPT
+-
 ΔT riadenie pomocou 2 senzorov
1 interný + 1externý snímač alebo 2 externé snímače
Iba externé snímače
 ΔP riadenie pomocou 2 senzorov
1interný + 1 externý snímač alebo 2 externé snímače
Iba externé snímače
REGULAČNÉ REŽIMY
Proporcionálny tlak
+-
 Konštantný prietok
-+
Konštantný tlak
-+
Konštantný diferenčný tlak
++
Konštantná teplota
++
INÉMultipump++
 Vyhrievanie statora v nečinnosti
++
Vplyv pracovného bodu
2 možnosti
9 možností
Prekročené limitné hodnoty
-+
Prevádzkový záznam
+Iba cez Grundfos GO
Displej+-
Brožúry

Brožúry

 

TPE3

TPE3 (Product brochure)

INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

Grundfosliterature-5564450.pdf (7 MB)

Servis
Inštalácia

Installation

Prevádzka

Operation

Výmena

Replacement

Náhradné diely

Spareparts

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava