Safety Warning - March 2018

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE TÝKAJÚCE SA JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADIEL UNILIFT AP

Grundfos vydáva bezpečnostné varovanie týkajúce sa jednofázových čerpadiel UNILIFT AP 12, AP 35 a AP 50 vyrobených v období medzi 1. týždňom roku 2017 a 2. týždňom roku 2018, ktoré sú používané pre prenosné a opakujúce sa inštalácie. Toto varovanie sa vzťahuje napríklad na čerpadlá používané pre odvodňovanie záhradných jazierok. Už inštalované čerpadlá v pevných inštaláciách sú bezpečné pre ďalšie použitie.

Dotknuté výrobkové rady:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 jednofázové
    Grundfos UNILIFT AP 35 jednofázové
  • Grundfos UNILIFT AP 50 jednofázové

(poznámka: jednofázové čerpadla s US zástrčkou nie sú dotknuté

Za určitých okolností predstavujú tieto výrobky riziko úrazu elektrickým prúdom. Preto je veľmi dôležité, aby sme identifikovali a nahradili dotknuté výrobky čo najrýchlejšie. Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na riziko úrazu elektrickým prúdom by identifikácia a výmena dotknutých čerpadiel mela byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

Na nižšie uvedených odkazoch nájdete ucelené postupy riešenia pre:

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Obrázok: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)