End-users

Vážený zákazník spoločnosti Grundfos, 

toto oznámenie Vás oboznámi s dôležitými bezpečnostnými informáciami.

Na základe našej vlastnej kontroly sme došli k záveru, že by ste mohli vlastniť výrobky, ktoré by pri ich používaní za určitých okolností mohli znamenať riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tieto výrobky boli vyrobené v období od 1. týždňa roku 2017 do 2. týždňa roku 2018 (vrátane) a sú to:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 JEDNOFÁZOVÉ
  • Grundfos UNILIFT AP 35 JEDNOFÁZOVÉ
  • Grundfos UNILIFT AP 50 JEDNOFÁZOVÉ

Riziko znamenajú iba vyššie uvedené čerpadlá použité v akomkoľvek type prenosných aplikácií. To zahŕňa napríklad čerpadlá, ktoré sa používajú na odvodňovanie záhradných jazierok. Už inštalované čerpadlá v pevných inštaláciách sú bezpečné pre ďalšie používanie.

Na pravej strane tejto stránky nájdete odkazy na zoznam ovplyvnených produktov a pokyny na ich identifikáciu.

Ak máte pochybnosti o Vašej inštalácii, nedotýkajte sa čerpadla ani pripojeného systému.

Ak vlastníte jedno z uvedených čerpadiel, ihneď prosím kontaktujte spoločnosť Grundfos alebo servisných partnerov spoločnosti Grundfos 

Veľmi sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti, ktoré Vám týmto môžu vzniknúť, ale bezpečnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť je pre spoločnosť Grundfos prioritou.

Inštrukcie pre identifikáciu príslušného výrobku


Questions and Answers

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Obrázok: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)