Installers and Service Partners

Vážený zákazník spoločnosti Grundfos,

prostredníctvom tohto oznámenia Vás oboznámime s bezpečnostnými varovaniami a požiadame Vás o asistenciu. 

Na základe našej vlastnej kontroly sme došli k záveru, že by ste mohli mať výrobky (na sklade alebo ich používať), ktoré by pri ich používaní za určitých okolností mohli znamenať riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tieto výrobky boli vyrobené v období od 1. týždňa roku 2017 do 2. týždňa roku 2018 (vrátane) a sú to:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 JEDNOFÁZOVÉ
  • Grundfos UNILIFT AP 35 JEDNOFÁZOVÉ 
  • Grundfos UNILIFT AP 50 JEDNOFÁZOVÉ

Spoločnosť Grundfos zistila, že vyššie uvedené čerpadlá by mohli znamenať riziko úrazu elektrickým prúdom pri inštalácii alebo pri používaní v mobilných aplikáciách. Už inštalované čerpadlá v pevných inštaláciách sú bezpečné pre ďalšie používanie

Na pravej strane tejto stránky nájdete odkazy na zoznam ovplyvnených produktov a pokyny na ich identifikáciu.

Pretože ste v minulosti tieto výrobky kúpili, týmto Vás žiadame o Vašu okamžitú pomoc a asistenciu, aby všetky uvedené výrobky boli čo najskôr identifikované a vymenené alebo opravené.

Spoločnosť Grundfos Vás týmto ako svojho zákazníka dôrazne vyzýva, aby ste:

1. Zastavili inštaláciu uvedených výrobkov, ak máte nejaké na sklade.

 2. Kontaktovali spoločnosť Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s.r.o., organizačná zložka, Prievozská 4D, SK - 821 09, Bratislava, Tel.: 02/68 201 111, E-mail: gsk@grundfos.com

3. Kontaktovali zákazníkov, ktorí uvedené výrobky kúpili, a nasmerovali ich na tieto webové stránky 

Nápravné opatrenia:

1. Spoločnosť Grundfos vymení všetky uvedené čerpadlá na sklade a opraví výrobky, ktoré sa už používajú. Toto
spoločnosť Grundfos urobí zdarma.

2. S Vašou aktívnou účasťou spoločnosť Grundfos informuje všetkých zákazníkov, u ktorých za určitých okolností hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom počas činnosti uvedených výrobkov, preto tieto výrobky musia byť opravené alebo vymenené.

V prípade otázok prosím kontaktujte miestnu pobočku spoločnosti Grundfos.

Veľmi sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti, ktoré Vám týmto môžu vzniknúť, ale bezpečnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť je pre spoločnosť Grundfos prioritou.

Vezmite prosím na vedomie, že s ohľadom na ohrozenie bezpečnosti a naliehavosť očakávame, že ako vážený a verný partner bez váhania podniknete nevyhnutné kroky pre zvládnutie tohto problému.

Inštrukcie pre identifikáciu príslušného výrobku


Questions and Answers

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Obrázok: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)