Wholesalers

Vážený zákazník spoločnosti Grundfos,

prostredníctvom tohto oznámenia Vás oboznámime s bezpečnostnými varovaniami a požiadame Vás o asistenciu. Na základe našej vlastnej kontroly sme došli k záveru, že by ste mohli mať výrobky (na sklade alebo ich používať), ktoré by pri ich používaní za určitých okolností mohli znamenať riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tieto výrobky boli vyrobené v období od 1. týždňa roku 2017 do 2. týždňa roku 2018 (vrátane) a sú to:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 JEDNOFÁZOVÉ
  • Grundfos UNILIFT AP 35 JEDNOFÁZOVÉ
  • Grundfos UNILIFT AP 50 JEDNOFÁZOVÉ
    (NOTE: 1 phase pumps delivered with US plugs are not affected)

Spoločnosť Grundfos zistila, že vyššie uvedené čerpadlá by mohli znamenať riziko úrazu elektrickým prúdom pri inštalácii alebo pri používaní v mobilných aplikáciách. Už inštalované čerpadlá v pevných inštaláciách sú bezpečné
pre ďalšie používanie.

Na pravej strane tejto stránky nájdete odkazy na zoznam ovplyvnených produktov a pokyny na ich identifikáciu.

Pretože ste v minulosti tieto čerpadlá predávali, týmto Vás žiadame o Vašu okamžitú pomoc a asistenciu, aby
všetky uvedené výrobky, či už na sklade alebo predané/používané, boli čo najskôr identifikované a vymenené alebo opravené.

Spoločnosť Grundfos Vás týmto ako svojho zákazníka dôrazne vyzýva, aby ste:

1. Zastavili predaj uvedených výrobkov.

2. Identifikovali uvedené produkty vo Vašom sklade a vrátili ich spoločnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s.r.o., organizačná zložka, Prievozská 4D, SK - 821 09, Bratislava, Tel.: 02/68 201 111, E-mail: gsk@grundfos.com.

3. Kontaktovali zákazníkov a nasmerovali ich na tyto webové stránky. 

4. Kontaktujte spoločnosť Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s.r.o., organizačná zložka, Prievozská 4D, SK - 821 09, Bratislava, Tel.: 02/68 201 111, E-mail: gsk@grundfos.com za účelom zaistenia vrátenia výrobkov na sklade. 

Nápravné opatrenia:

1 Spoločnosť Grundfos vymení všetky uvedené čerpadlá na sklade. Toto spoločnosť Grundfos urobí zdarma.

2. S Vašou aktívnou účasťou spoločnosť Grundfos bude informovať všetkých zákazníkov, u ktorých za určitých okolností hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom počas činnosti uvedených výrobkov, preto tieto výrobky musia byť opravené alebo vymenené.

V prípade otázok prosím kontaktujte miestnu pobočku spoločnosti Grundfos.

Veľmi sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti, ktoré Vám týmto môžu vzniknúť, ale bezpečnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť je pre spoločnosť Grundfos prioritou. 

Vezmite prosím na vedomie, že s ohľadom na ohrozenie bezpečnosti a naliehavosť problému očakávame, že ako vážený a verný partner bez váhania podniknete nevyhnutné kroky na zvládnutie tohto problému.

Inštrukcie pre identifikáciu príslušného výrobku v českom jazyku


Otázky a odpovede

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Photo: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)