Kruh dôvery

x

Kruh dôvery

Zákaznícke a servisné oddelenie firmy Grundfos zastrešuje všetky Vaše potreby počas celého životného cyklu produktu - od jeho výberu a inštalácie cez prevádzku až po výmenu.

Naše predajné a servisné týmy budú k dispozícii, ak nás budete potrebovať s profesionálnymi službami a riešeniami počas celého životného cyklu výrobku.

Výber

Výber

Faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri rozhodovaní:

 • Správne dimenzované čerpadlá a motory
 • Správne typy čerpadiel pre aplikácie
 • Najnovšia technológia čerpadla

Viac v Grundfos Product Center

Inštalácia

Inštalácia

Faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri inštalácii:

 • Profesionálne služby v oblasti uvedenia produktu do prevádzky Vám poskytnú istotu, že čerpadlá pracujú optimálne už od momentu inštalácie
 • Maximálny výkon už od momentu inštalácie
 • Žiadna strata času, peniaze alebo zdroje

Viac informácií o Inštaláciách a Poradenstve

 

Prevádzka

Prevádzka

Faktory, ktoré je potrebné zvážiť pre správnu prevádzku:

 • Postupy preventívne zabezpečujúce prevádzku už v rámci parametrov dizajnu
 • Profesionálna oprava, údržba, analýza, meranie a kontrola zabezpečujúce bezproblémový a spoľahlivý výkon a dlhý životný cyklus čerpadla
 • Udržateľný výkon pomocou pravidelnej údržby
 • Efektívnejšie využitie Vašich schopností inde

Viac informácií o prevádzkových službách v časti Opravy a Údržba alebo Inštalácia a Prevádzka

 

Výmena

Výmena

Faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výmene:

 • Vysoko kvalifikovaná podpora zo strany profesionálov definujúca správne rozhodnutie presne pre Vás
 • Redukovane spotreby elektrickej energie pri Vašom podnikaní
 • Kalkulácie, ktoré Vám pomôžu rozhodnúť sa, keď by mal byť čerpací systém optimalizovaný alebo vymenený

Viac informácií o službách výmeny v časti Optimalizácia a Konzultácie