Kontrola spotreby energie

Prehľad

Prehľad

Jednoduchý prehľad Nákladov na životný cyklus

So stále rastúcimi cenami energií dáva zmysel pravidelná kontrola toho, či Vaše čerpadlá nespotrebuvávajú príliš veľa elektrickej energie. Kontrola spotreby energie od firmy Grundfos Vám poskytne ešte trochu viac poznatkov. Prináša Vám prehľad o nákladoch na životný cyklus jedného alebo viacerých čerpadiel, čo uľahčuje rozhodnutie o výmene čerpadla a tým aj o výraznom znížení Vašej spotreby elektrickej energie, čo je výhodou pre Vaše financie ako aj životné prostredie.

Kontrola spotreby energie firmou Grundfos vo dvoch verziách:

 • Základná Kontrola spotreby energie sa uskutoční vo Vašej prevádzke použitím údajov z typových štítkov čerpadiel a motorov
 • Pokročilá Kontrola spotreby energie je založená na údajoch z Vášho SCADA systému alebo z meraní vo Vašej prevádzke bez mapovania výkonového profilu.

Kontrola spotreby energie berie do úvahy údaje o čerpadle (Q, H a P2), vek čerpadla a prevádzkové hodiny; faktory, ktoré sú známe tým, že ovplyvňujú spotrebu energie.

Po Kontrole spotreby energie obdržíte detailnú správu s hrubými údajmi a odporúčaniami, ktoré je možné použiť pre ďalšiu analýzu alebo ako základ pre modifikácie alebo výmenu čerpadla alebo systému.

Výhody

 • Presná informácia o spotrebe elektrickej energie
 • Vylepšený environmentálny profil
 • Vaša prevádzka bude vyhovovať konštrukčným normám pre produkty využívajúce elektrickú energiu na obehových čerpadlách a motoroch čerpadiel
  Dodávka
  Kontakt

  Kontakt

  STRETNUTIE S KONZULTANTOM

  Na tomto stretnutí zabezpečíme predbežnú spôsobilosť Vašej prevádzky pomocou diskusie o typoch čerpadla, ktoré používate, Vašich aplikáciách, Vašich procesných tokoch, veľkosti a veku v súčasnosti používaných čerpadiel a iných relevantných informáciách.

  Zistenie

  Diagnostika

  KONTROLA V PREVÁDZKE

  Vykonaná je prehliadka Vašich prevádzok a je vypracovaný predbežný zoznam údajov o výkone a inštalovaných čerpadlách. To Vám umožní určiť oblasti, ktoré vyžadujú optimalizáciu.

  Návrh

  Návrh

  Na základe prvej kontroly a predbežného zberu údajov pripravíme cenovú kalkuláciu. Počas prehliadky prevádzok sú zbierané zistenia ohľadne čerpadlového systému.

  Plnenie

  Plnenie

  AKCIA

  Uskutočníme komplexnú Kontrolu spotreby energie celého Vášho systému alebo vybraných čerpadiel. Je vypracovaná správa o potenciálnych úsporách energie.

  Posúdenie

  Posúdenie

  VÝSLEDOK

  • Môžete si zvoliť optimálne riešenie čerpadiel pre Váš systém.
  • Optimálny výkon
  • Úspory energie a nákladov
  Spätná väzba

  Spätná väzba

  ZISTENIA

  Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla.

  Prípady

  Prípady

  Súvisiace produkty

  Súvisiace produktyy

  Kontakt

  Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska

  Select country to contact your local sales company


  Telefón

  +421 2 5020 1414

  Adresa

  Prievozská 4D
  SK - 821 09 Bratislava