Meranie prietorku a tlaku

Prehľad

Prehľad

Spoľahlivé údaje o prietokovom výkone

S meraním prietoku a tlaku od Grundfos získate lepší náhľad, ktorý sa prenesie do úspor: presné a aktuálne údaje o parametroch prietokového výkonu Vášho potrubného systému.

Na základe vyhodnotenia usporiadania Vášho potrubného systému špecialisti firmy Grundfos vypracujú merania prietoku za účelom odhadu, či sú prietokové rýchlosti akceptovateľné alebo sú niektoré z inštalovaných komponentov chybné resp. je potrebné ich nastaviť.

Výsledky umožnia určiť miesto chyby v systéme (napríklad príliš veľký pokles tlaku) izolovaním základnej príčiny nedostatočného prietoku. U iných systémov alebo aplikácií výsledky prinesú hodnotný vstup pre ďalšiu diagnostiku a riešenie problémov.

Získate holistický prehľad o Vašich inštaláciách, ktorý sa nezameriava iba na výkon čerpadla. Použitím výsledkov meraní môžete prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia, že dosiahnete výkonové ciele Vášho čerpacieho systému. A optimalizovaný systém predstavuje menej nákladov na údržbu, opravy a elektrickú energiu.

Výhoda

  • Presný prehľad o prietoku potrubia poskytuje údaje o výkone systému

Dodávka
Kontakt

Kontakt

STRETNUTIE S KONZULTANTOM

Prejednanie potrebných informácií z prevádzky nám poskytne náhľad do oblastí, ktoré by nemuseli byť optimálne, a definuje ďalšie kroky.

Zistenie

Diagnostika

KONTROLA PREVÁDZKY

Skontrolujeme Vaše prevádzky a vypracujeme zoznam výkonových údajov a inštalovaných čerpadiel, čím určíme oblasti, na ktoré je potrebné sa zamerať.

Návrh

Návrh

Na základe prvej kontroly a predbežného zberu údajov pripravíme cenovú kalkuláciu.

Plnenie

Plnenie

AKCIA

V prevádzke bude vykonané meranie prietoku a tlaku podľa predchádzajúcej dohody.

Posúdenie

Posúdenie

VÝSLEDOK

  • Pre rozhodnutie o tom, či sú nutné ďalšie analýzy, audit čerpadla alebo opráv, sú potrebné pevné základy.
Spätná väzba

Spätná väzba

POZNATKY

Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Prípady

Prípady

Súvisiace produkty

Súvisiace produktyy

Kontakt

Contact us

Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava