Hodnotenie základných inštalácií

Prehľad

Prehľad

Prehľad inštalácií, pohotovostná pripravenosť

Pokiaľ prevádzkujete veľké čerpadlové systémy, určite viete, že môže byť výzvou vedieť presne, ktoré čerpadlá sú inštalované v ktorom mieste, hlavne v prípadoch, že je na nich potrebné vykonať servis alebo výmenu, a čo robiť v prípade pohotovosti. Hodnotenie základných inštalácií firmou Grundfos Vám pomôže toto všetko dosiahnuť a poskytne Vám to ešte trochu viac kontroly.

Hodnotenie základných inštalácií Vám pomôže s týmto:

  • Sledovať Vaše základné inštalácie
  • Pripraviť núdzové plány
  • Zostaviť zoznamy čerpadiel určených na opravu alebo výmenu
  • Optimalizovať Váš interný sklad náhradných dielov, pokiaľ je to možné

Všetky zistenia a údaje sú uchované v súbore v bezpečnej databáze Grundfos, ktorá uchovává aktuálne poznatky o inštaláciách pre prípady, ako je požiar, výpadok servera alebo krádež.

Ušetríte čas, zdroje a peniaze optimalizáciou Vašej údržby a plánom výmeny čerpadiel na základe zistení pomocou Hodnotenia základných inštalácií. Ešte dôležitejšie je, že po implementácií núdzového plánu bude jasné a zreteľné, kto má čo robiť v prípade núdze, čo značne redukuje riziko ľudskej chyby.

Výhody

  • Kompletný prehľad všetkých čerpadiel bez ohľadu na ich druh (vrátane čerpadiel na sklade)
  • Vyššia istota s dobre definovanými núdzovými plánmi
  • Menší sklad náhradných dielov

Dodávka
Kontakt

Kontakt

STRETNUTIE S KONZULTANTOM

Zorganizujeme stretnutie vo Vašej prevádzke a prediskutujeme typy čerpadiel, ich aplikáciu, procesné toky a ďalšie relevantné záležitosti.

Zistenie

Diagnostika

KONTROLA V PREVÁDZKE

Zrealizujeme komplexnú kontrolu Vášho systému alebo vybraných čerpacích systémov za účelom definovania účelu prevádzky.

Návrh

Návrh

Naši špecialisti na procesné toky navrhnú, ako sledovať Vaše základné inštalácie a pripraviť núdzový plán.

Plnenie

Plnenie

AKCIE

Všetky zistenia z hodnotenia sú uložené a Vy obdržíte správu so zoznamom čerpadiel určených na opravu a ďalšími informáciami.

Posúdenie

Posúdenie

VÝSLEDOK

  • Môžete si zvoliť optimálne riešenia čerpadiel pre Váš systém.
  • Prehľad základných inštalácií.
  • Optimálny výkon.
Spätná väzba

Spätná väzba

ZISTENIA

Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Prípady

Prípady

Súvisiace produkty

Súvisiace produktyy

Kontakt

Contact us

Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava