Vyrovnanie laserom

Prehľad

Prehľad

Redukované opotrebenie, optimálna efektívnosť

Hriadeľ motora čerpadla je rozhodujúci komponent a za účelom dosiahnutia optimálnej efektívnosti Vášho čerpadla a redukovania opotrebenia je nutné hriadeľ správne vyrovnať. Vyrovnanie laserom od firmy Grundfos Vám poskytne trochu viac návratnosti investícií do Vášho čerpadla prostredníctvom značného predĺženia živostnosti Vášho čerpadla, keďže zabránime poškodeniu ostatných komponentov v dôsledku vychýlenia hriadeľa.

Vyrovnanie laserom sa zakladá na laserovej optickej technológii pre perfektné vyrovnanie hriadeľa motora na desatiny milimetra, čo zaručí optimálnu efektívnosť čerpadla. Vyrovnanie laserom je primárne určené pre podĺžne spojené čerpadlá, ako sú NK, NKG, HS. Používa sa taktiež pre požiarne systémy a môže sa aplikovať aj u pozdĺžne spojené čerpadlá od iných výrobcov.

Správne uskutočnené vyrovnanie laserom zvyšuje efektívnosť a spoľahlivosť Vášho čerpadla zároveň so snížením spotreby elektrickej energie a prevádzkových nákladov Vašej inštalácie. Keďže sa zvýši aj životnosť čerpadla, znížia sa tým aj náklady na životný cyklus vlastníctva a prevádzky čerpadla. Ďalší vedľajší efekt zníženia vibrácií čerpadla je, že sa zníži aj úroveň hluku čerpadla.

Výhody

  • Znížená spotreba elektrickej energie a nižšie prevádzkové náklady v dôsledku zvýšenej efektívnosti a spoľahlivosti
  • Nižšie náklady na životný cyklus v dôsledku dlhšej životnosti
  • Znížené opotrebenie a vibrácie čerpadla
  • Nižšia úroveň hluku

 

Dodávka
Kontakt

Kontakt

STRETNUTIE S KONZULTANTOM

Prejednanie potrebných informácií z prevádzky nám poskytne náhľad do oblastí, ktoré by nemuseli byť optimálne, a definuje ďalšie kroky.

Zistenie

Diagnostika

KONTROLA V PREVÁDZKE

Na základe Vášho vstupu vypracujeme zoznam vhodných čerpadiel, pre ktoré je výhodné vyrovnanie laserom.

Návrh

Návrh

DIAGNOSTIKA

Na základe Vášho vstupu rozhodneme ohledně toho, ktoré čerpadlá majú byť vyrovnané laserom.

Plnenie

Plnenie

ODPORÚČANIA

Zavoláme Vám ohľadne odsúhlasenia dátumu a času pre uskutočnenie vyrovnania laserom a vyrovnania ako takého.

Posúdenie

Posúdenie

VÝSLEDOK

  • Hriadeľ čerpadla je perfektne vyrovnaný a Vy obdržíte správu.
  • Optimálny výkon.
Spätná väzba

Spätná väzba

ZISTENIA

Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Prípady

Prípady

Súvisiace produkty
Kontakt

Contact us

Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava