Oprava priamo v závode

Prehľad

Prehľad

Rýchle opravy, minimálne prestoje

Čerpadlá rovnako, ako čokoľvek iné, ťažko vôbec niekedy vo vhodnom čase zastavia a pokiaľ áno, je často kladený veľký dôraz na to, aby boli čo najrýchlejšie opäť v prevádzke. Namiesto odoslania Vášho čerpadla na opravu do servisného strediska môžete zavolať personál firmy Grundfos na vykonanie opravy k Vám do závodu, čo Vám prinesie rýchle opätovné spustenie Vašej prevádzky. Opravy v závode Vám prinesú vyššiu rýchlosť pri riešení prestojov čerpadla a je možné ich uskutočniť v troch variantoch:

  • Štandardná oprava
  • Oprava mimo prevádzkových hodín
  • Oprava kedykoľvek (24/7)

Celá oprava prebieha podľa špecifikácií Grundfos použitím originálnych náhradných dielov, čo zabezpečí, že záručná doba bude naďalej bežať a Vy získate presný prehľad o nákladoch na opravu.

Rýchla a efektívna oprava predstavuje minimalizovaný prestoj, ktorý zníži prerušenie prevádzky a teda aj náklady na minimum. A keďže nemusíte márniť čas a zdroje na demontáž a opätovnú montáž zariadenia za účelom vybratia a odoslania komponentov na opravu, môžete sa zameriavať na dôležitejšie aktivity.

Pokiaľ dlhší prestoj v dôsledku opravy pre Vás nehrá rolu, Grundfos je stále k dispozícii, aby Vám pomohol.

Výhody

  • Minimalizovaný prestoj a výdaje
  • Záruka na výrobok stále platí
  • Nemusíte demontovať a znovu zmontovať zariadenia
  • Jasný prehľad o nákladoch na opravy

Dodávka
Kontakt

Kontakt

KONTAKTUJTE GRUNDFOS

Ponúkame štandardnú opravu, opravu mimo prevádzkovej doby a opravu kedykoľvek (27/7), a k tomu jasný prehľad o nákladoch na opravu a trvaní opravy.

Zistenie

Diagnostika

KONTROLA PREVÁDZKY

Uskutočníme komplexnú kontrolu a určime, ktoré opravy sú potrebné. Získate detailný prehľad.

Návrh

Návrh

ODPORÚČANIA

Dostanete cenovú kalkuláciu s odporúčaniami, cenami a strednou dobou opravy. Urgentné prípady sú vždy prioritizované.

Plnenie

Plnenie

AKCIE

Opravy v súlade s dohodou. Budete informovaní o akýchkoľvek oneskoreniach a dostanete komplexnú správu o vykonanej práci a odporúčaniach.

Posúdenie

Posúdenie

VÝSLEDOK

  • Čerpadlo je opravené a funguje tak, ako má.
  • Minimálne prestoje.
Spätná väzba

Spätná väzba

POZNATKY

Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Prípady

Prípady

Súvisiace produkty

Súvisiace produktyy

Kontakt

Contact us

Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava