Nastavenie čerpadla

Prehľad

Prehľad

Spoľahlivé údaje o prietokovom výkone

Akýkoľvek typ zariadení je nutné pravidelne kontrolovať a nastaviť za účelom zabezpečenia, že vyhovujú špecifikáciám a nespôsobujú stratu peňazí. Ani čerpadlá nie sú výnimkou. U Nastavenia čerpadla Grundfos sú všetky Vaše čerpadlá podrobené analýze v súlade so špecifickým kontrolným listom, ktorú vykoná skúsený personál vhodným spôsobom a pomocou znalostí o aplikácii.

Analýza stanoví, či sú potrebné nejaké nastavenia, čo Vám zabezpečí kompletný prehľad o tom, ako by mali byť čerpadlá správne nastavené presne pre Vaše použitie. Pokiaľ sú potrebné nastavenia, personál firmy Grundfos v spolupráci s Vami uskutoční nastavenia spôsobom, ktorý zabezpečí optimálny výkon systému.

Nastavenie čerpadla je rýchly spôsob optimalizácie a zlepšenia Vašej inštalácie a táto optimalizácia prinesie reálne finančné výhody. Optimalizované čerpadlá:

 • šetria energiu
 • vydržia dlhšie
 • majú nižšie náklady na prevádzku a údržbu
 • pracujú na maximálny výkon

Nastavenie čerpadla umožní dosiahnuť výkonové ciele nastavené pre Váš systém a prinesie ešte trošku výkonu navyše.

Výhody

 • Úspory energie u optimalizovaných čerpadiel alebo nastavení čerpadiel
  • Optimálna prevádzka, ktorá neutráca peniaze
  Dodávka
  Kontakt

  Kontakt

  STRETNUTIE S KONZULTANTOM

  Prejednanie potrebných informácií z prevádzky nám poskytne náhľad do oblastí, ktoré by nemuseli byť optimálne, a definuje ďalšie kroky.

  Zistenie

  Diagnostika

  KONTROLA PREVÁDZKY

  Skontrolujeme Vaše prevádzky a vypracujeme zoznam výkonových údajov a inštalovaných čerpadiel, čím určíme oblasti, na ktoré je potrebné sa zamerať.

  Návrh

  Návrh

  Na základe prvej kontroly a predbežného zberu údajov pripravíme cenovú kalkuláciu.

  Plnenie

  Plnenie

  AKCIE

  Na základe predchádzajúcej dohody sa vykoná nastavenie čerpadla. Obdržíte správu, ktorá zdôrazní všetky zastrešené oblasti a uvedie odporúčania.

  Posúdenie

  Posúdenie

  VÝSLEDOK

  • Obdržíte Správu o nastavení čerpadla.
  • Čerpadlo beží bezchybne.
  Spätná väzba

  Spätná väzba

  ZISTENIA

  Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

  Prípady

  Prípady

  Súvisiace produkty

  Súvisiace produktyy

  Kontakt

  Contact us

  Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska


  Telefón

  +421 2 5020 1414

  Adresa

  Prievozská 4D
  SK - 821 09 Bratislava