Audit čerpadla

Prehľad

Prehľad

Prehľad o potenciálnych úsporách energie

Audit čerpadla je diagnostický nástroj vyvinutý firmou Grundfos na identifikáciu nadmernej spotreby elektrickej energie u akéhokoľvek čerpadlového systému. Naša skúsenosť s Auditmi čerpadiel ukazuje, že 30-50% energie spotrebovanej čerpadlami by mohla byť ušetrená, čo predstavuje výrazný potenciál pre úspory pre Vaše inštalácie a aj trocha úľavy pre životné prostredie.

Audit čerpadiel je vykonaný špecialistami firmy Grundfos na základe meraní. Zameriava sa na množstvo materiálu, ktoré čerpadlo spracuje, a kolísanie prietoku počas relatívne krátkeho a dobre definovaného obdobia. Špecialisti Grundfos nastavia rôzne meracie zariadenia pre odmeranie a záznam týchto indikátorov:

  • Počítateľné hodnoty ako napr. prietok a spotreba energie
  • Analógové hodnoty ako napr. tlak, teplota, hladiny vody
  • Nahodilé hodnoty napr. spustenie/vypnutie čerpadla, otvorenie/zatvorenie ventilu

Audit zhodnotí celkovú efektívnosť Vášho čerpadla a navrhne zmeny, ktoré je potrebné uskutočniť pre zlepšenie efektívnosti. Návrhy sú doložené výpočtami úspor, ktoré by ste mohli dosiahnuť, zníženia emisií CO2 a doby návratnosti akejkoľvek investície.

Výhody

  • Výrazné úspory prevádzkových nákladov
  • Výrazné redukcie inštalačnej uhlíkovej stopy

Dodávka
Kontakt

Kontakt

STRETNUTIE S KONZULTANTOM

Vopred posúdime Vašu prevádzku prostredníctvom prediskutovania potrebných informácií o Vašej prevádzke alebo pomocou Kontroly spotreby energie.

Zistenie

Diagnostika

KONTROLA V PREVÁDZKE

Skontrolujeme Vám prevádzky a vypracujeme zoznam výkonových údajov a inštalovaných čerpadiel, čím určíme oblasti, na ktoré je potrebné sa zamerať.

Návrh

Návrh

DIAGNOSTIKA

Audit čerpadla sa vykonáva na základe výstupných údajov, na základe ktorých sa vypracuje výkonový profil pre auditované čerpadlo (-á).

Plnenie

Plnenie

ODPORÚČANIA

Obdržíte správu v papierovej podobe, ktorá bude obsahovať všetky detaily o výsledkoch auditu a odporúčania.

Posúdenie

Posúdenie

VÝSLEDOK

  • Môžete si zvoliť optimálne riešenie čerpadiel pre Váš systém.
  • Optimálny výkon
  • Úspory energie a nákladov
Spätná väzba

Spätná väzba

ZISTENIA

Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Prípady

Prípady

Súvisiace produkty

Súvisiace produktyy

Kontakt

Contact us

Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava