Servisná zmluva

Prehľad

Prehľad

Pokryté potreby Vašich čerpadlových inštalácií

Nechajte úlohy Vášho servisu, údržby a systémových analýz na skúsených
Profesionáli Grundfos a úspora času, peňazí a zdrojov. S firmou Grundfos
Servisná zmluva, Vaše inštalácie budú v prevádzke v špičkovom stave a v
energeticky úspornom režime za fixný poplatok.


Naša základná Servisná zmluva poskytuje plánovanú preventívnu údržbu a kontrolu
v termínoch, ktoré Vám najviac vyhovujú. Naša Pokročilá servisná zmluva okrem toho
zahŕňa niekoľko bezplatných 24/7 hovorov, a naša Exkluzívna servisná zmluva
Vám prinesie maximalizáciu času prevádzky, keďže profesionáli z firmy Grundfos budú neustále sledovať Váš
čerpadlový systém. Inými slovami: So Servisným kontaktom s firmou Grundfos Vám
zaistíme, že Váš čerpadlový systém bude vždy fungovať spoľahlivo, optimálne a
efektívne.

Výhody

  • Optimalizovaná a spoľahlivá prevádzka čerpadiel
  • Znížené prevádzkové náklady
  • Minimálna administratíva týkajúca sa servisu a údržby čerpadlových inštalácií
  • Prevencia prestojov a rýchla reakcia od firmy Grundfos v prípade zvýšených potrieb
  • Predvídateľné servisné náklady a náklady na údržbu
  • Dlhšia životnosť systému

Dodávka
Kontakt

Kontakt

STRETNUTIE S KONZULTANTOM

Vopred prehodnotíme Vašu prevádzku za účelom stanovenia optimálnej servisnej zmluvy pre Vás, definovania očakávaní a stanovenia ďalších krokov.

Zistenie

Diagnostika

KONTROLA V PREVÁDZKE

Uskutočníme komplexnú kontrolu Vášho čerpadlového systému za účelom definovania oblastí vyžadujúcich ďalšie skúmanie alebo optimalizáciu pred vypracovaním Servisnej zmluvy.Návrh

Návrh

DIAGNOSTIKA

Vysvetlíme výhody rôznych typov zmlúv, pokiaľ je pre Vás vhodná viac, než jedna. Obdržíte cenovú kalkuláciu a návrh zmluvy.

Plnenie

Plnenie

ODPORÚČANIA

Obržíte správu a servisnú zmluvu, finálnu cenovú kalkuláciu a odporúčania pre zlepšenie v papierovej podobe.

Posúdenie

Posúdenie

VÝSLEDOK

  • Zabezpečíme, že všetko, čo je dohodnuté, je zahrnuté v našom systéme riadenia servisu.
  • Optimálny výkon.
Spätná väzba

Spätná väzba

ZISTENIA

Pokračujeme ďalej v poskytovaní služieb za účelom zabezpečenia optimálnych servisných dodávok a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Prípady

Prípady

Súvisiace produkty

Súvisiace produktyy

Kontakt

Contact us

Zvoľte si krajinu pre vyhľadanie Vášho najbližšieho servisného strediska


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava