Dohľad a Mobilita

Dohľad a mobilita

Zistite ešte trochu viac o tom, čo Vás čaká

So službou Dohľad a Mobilita môžete vzdialene ovládať nastavenia čerpadiel z mobilných zariadení a tým predchádzať vzniku problémov ešte predtým, než nastanú Minimalizované prestoje a prevádzkové náklady Vám prinesú ešte kľudnejšiu myseľ a ešte trochu viac sily, nezávislosti a flexibility u Vašich podnikateľských potrieb.

Ovládanie pomocou GRM

Ovládanie pomocou GRM

Riadenie čerpadla, monitorovanie výkonu a riešenie problémov prostredníctvom internetu.

Čítajte viac...

Grundfos GO

Grundfos GO

Mobilné ovládanie a sledovanie celých čerpadlových systémov.

Čítajte viac...