Často kladené otázky

Ukážka 1 a 10 z 89 výsledkov

A: Obehové čerpadlá sú všeobecne používané na cirkuláciu horúcej vody. Teplota čerpaného média sa prenáša na čerpadlo a je teda normálne, ak je povrch čerpadla teplý alebo dokonca horúci.

Čítajte viac...

Za účelom zaistenia adekvátneho chladenia a mazania čerpadla musí čerpadlom pretekať dostatočný objem média.

Čítajte viac...

Čerpadlá EF a SE sú vybavené motormi chladenými okolitým čerpaným médiom. Za účelom dostatočného chladenia motora musia byť čerpadlá EF a SE počas prevádzky vždy úplne ponorené v čerpanom médiu.

Čítajte viac...

Číre nevýbušné médium s nízkou viskozitou bez pevných častí lebo dlhých vlákien.

Čítajte viac...

Dynamická celková tlaková výška sa taktiež označuje ako

Čítajte viac...

Odpojte čerpadlo od napájania prúdom. Odskrutkujte skrutku uprostred typového štítku. Hriadeľ umiestnený pod ním má drážku.

Čítajte viac...

V prípade čerpadiel bez regulácie a s fixnou rýchlosťou prepadový ventil obmedzuje tlak stúpania pri zatvorení termostatu radiátora pomocou pohybu média z prívodného potrubia do spätného potrubia.

Čítajte viac...

Čerpadlá SQ majú integrovanú ochranu pred suchým chodom, ktorá nevyžaduje príslušný snímač hladiny.

Čítajte viac...

Ako osoba zodpovedná za inštaláciu máte možnosť objednať zákaznícky servis Grundfos u Vášho špecializovaného predajcu alebo nás kontaktovať na priamo.

Čítajte viac...

Pred inštaláciou ponoreného kábla na motor sa musíte ubezpečiť, že zásuvka kábla je čistá a suchá.

Čítajte viac...