Často kladené otázky

Ukážka 11 a 20 z 89 výsledkov

Kábel plavákového spínača je potrebné pripojiť k výpustnému potrubiu takým spôsobom, aby dĺžka zvyšného voľného kábla zabezpečila dostatočný prietok.

Čítajte viac...

Nastavenie ochrany motora na ponorných čerpadlách

Čítajte viac...

Krivka čerpadla u vykurovacieho čerpadla znázorňuje množstvo prítoku na osi x a tlakovú výšku na osi y. Krivka čerpadla znázornená v grafe je prehnutá a zľava doprava klesá.

Čítajte viac...

Nočný režim zastavenia je aktivovaný (je takto konfigurovaný) prostredníctvom privádzanej teploty tepelného generátora.

Čítajte viac...

Čerpadlo reaguje na zmenu prietokového objemu v systéme zmenou rýchlosti. Ak sú otvorené ventily termostatu a regulačné ventily, prietokový objem narastie a čerpadlo zvýši rýchlosť.

Čítajte viac...

Ak motor beží a prietok je menší než 0.07 m³/h a tlak je nižší než je tlak nastavený na tlakovom spínači, spustí sa alarm suchého chodu.

Čítajte viac...

Drenážne čerpadlo je primárne zamerané na čerpanie povrchových vôd a priesakov v rôznych lokalitách, a pre čerpanie spodných vôd.

Čítajte viac...

Maximálny obsah piesku v čerpanej vode nesmie presiahnuť 50 g/m³.

Čítajte viac...

Priemyselné čerpadlá Grundfos môžu byť vybavené širokou škálou mechanických tesnení. Štandardne je poskytnuté mechanické tesnenie vhodné pre typické použitie s vodou a pre čerpanie určitých chemikálií.

Čítajte viac...