Často kladené otázky

Ukážka 21 a 30 z 89 výsledkov

Ak to nie je špecifikované inak, krivky v dokumentácii Grundfos sú špecifikované pre hustotu a viskozitu vody pri teplote 20°C (špecifická tiaž = 1 a viskozita = 1).

Čítajte viac...

Možná príčina problému Vzduch v čerpadle

Čítajte viac...

Možná príčina problému Nedostatočné napájacie napätie.

Čítajte viac...

Možná príčina problému Porucha napájacieho kábla Nesprávne napätie a/alebo kmitočet

Čítajte viac...

Možné príčiny problému: Žiadne napájacie napätie

Čítajte viac...

Odstránenie poruchy Príkon čerpadla sa mení ako funkcia požiadaviek vykurovacieho systému.

Čítajte viac...

Chladiaci plášť, taktiež označovaný ako generátor toku, zabezpečuje, že cez povrch motora tečie vždy dostatočný prúd vody za účelom chladenia motora.

Čítajte viac...