Často kladené otázky

Ukážka 31 a 40 z 89 výsledkov

Krivka NPSH zobrazuje minimálny požadovaný nasávací tlak (označený ako m) umožňujúci čerpadlu čerpať v súlade s výkonovou krivkou a za účelom prevencie odparovania čerpanej kvapaliny tak, aby sa zabránilo kavitácii vnútri čerpadla.

Čítajte viac...

Počas prevádzky čerpadla je požadovaný neprerušovaný minimálny prietok za účelom dostatočného chladenia čerpadla a motora.

Čítajte viac...

U tejto konštrukcie čerpadla sú všetky rotačné časti (hriadeľ, rotor, obežné koleso) umiestnené v nádobe s čerpaným médiom.

Čítajte viac...

Pádová sila je sila smerujúca nadol, pôsobiaca na obežné koleso / jednotku hriadeľa čerpadla počas prevádzky.

Čítajte viac...

U suchobežného čerpadla sú komponenty, ktoré prichádzajú do kontaktu s médiom (mokrá časť), oddelené od motora.

Čítajte viac...

Suchý chod, taktiež označovaný ako nedostatočné mazanie, sa vyskytuje, ak sa v komore rotora nachádza vzduch, čo znamená, že rotačné časti nie sú chladené a mazané tak, aby by mali byť. Suchý chod vedie veľmi rýchlo k poškodeniu čerpadla.

Čítajte viac...

Kavitácia je vytvorenie a náhle stlačenie bublín naplnených parou. Tento proces sa vyskytuje v miestach vnútri čerpadla, kde tlak klesne pod tlak pary čerpaného média.

Čítajte viac...

Vodný ráz je tlaková vlna spôsobená prudkou zmenou rýchlosti toku v potrubí. Tento fenomén sa označuje ako

Čítajte viac...

Vstupný výkon čerpadla je požadovaný výkon čerpadla pri aktuálnych prevádzkových podmienkach.

Čítajte viac...