Často kladené otázky

Ukážka 41 a 50 z 89 výsledkov

Čerpadlo MQ je vybavené ako spínačom vnútorného toku, tak aj spínačom vonkajšieho tlaku.

Čítajte viac...

Existuje niekoľko príčin, prečo by pri prevádzke čerpadla mohol byť povolený elektrický prúd plného zaťaženia prekročený:

Čítajte viac...

Ak čerpadlo pracuje príliš ďaleko na ľavej časti krivky, znamená to jednoducho to, že čerpadlo vytvára vysoký tlak, ale u prietoku je tento tlak nízky alebo žiaden.

Čítajte viac...

Ak čerpadlo pracuje príliš ďaleko na pravej časti krivky, to jednoducho znamená, že čerpadlo vytvára prietok väčší, než na aký bolo navrhnuté.

Čítajte viac...

Čerpané médium je nutné úplne vypustiť z komôr čerpadla.

Čítajte viac...

Počas obdobia mrazov často užívatelia zabudnú zabezpečiť, aby bolo médium z komôr čerpadla kompletne vypustené.

Čítajte viac...

Prietokový hluk je spôsobený trením média v úzkych miestach potrubných rozvodov, napr. v mieste otvorov termostatových ventilov.

Čítajte viac...

V dôsledku moderného dizajnu a výrobného procesu sa v súčasnosti používané motory často zahrievajú viac, než motory používané v minulosti.

Čítajte viac...

Prietokový spínač automaticky vypne čerpadlo MQ iba počas normálnej prevádzky, ak prietok poklesne pod 0.07 m³/h.

Čítajte viac...

Pevné častice v čerpanom médiu vytvárajú trenie, ktoré vedie k obrusovaniu materiálu.

Čítajte viac...