Môže byť čerpadlo ovládané pomocou frekvenčného meniča?

Grundfos ponúka niekoľko čerpadiel s reguláciou rýchlosti, ktoré sa označujú ako "E-čerpadlá" a ktoré sú vybavené motormi Grundfos MGE s integrovaným frekvenčným meničom. Výrobné náklady a materiálové vstupy sú nízke v porovnaní s riešením čerpadiel s externými frekvenčnými meničmi. Okrem toho je možné predísť technickým problémom, ktoré môžu nastať v spojení s externými frekvenčnými meničmi.

Nakoniec majú MGE motory mnoho prídavných vlastností a výhod. V prípade, že nie je k dispozícii žiadne E-čerpadlo pre špecifické aplikácie, je všeobecne možné prevádzkovať trojfázové priemyselné motory ponúkané firmou Grundfos pomocou externého frekvenčného meniča. Technické informácie uvedené v prevádzkových pokynoch a záznamových listoch by sa mali vzťahovať na každý jednotlivý prípad.