Displeje na ovládacom paneli svietia navzdory faktu, že napájanie elektrickým prúdom je vypnuté.

Možná príčina poruchy

Cez čerpadlo prúdi médium a otáča obežné koleso. To generuje prúd, čo spôsobuje, že displej svieti.

Odstránenie poruchy

Tieto poruchy dokáže odstrániť iba kvalifikovaný odborník.