Musím dodržiavať pokyny pre čerpadlá Grundfos?

Áno, určite. Inštalačné a prevádzkové pokyny obsahujú základné inštrukcie, ktoré je nutné dodržiavať pri inštalácii, prevádzke a údržbe systému. Preto je nutné, aby ich osoby, ktoré systém inštalujú a príslušní ďalší pracovníci / majiteľ, preštudovali pred inštaláciou a uvedením do prevádzky. Okrem toho musia byť k neustále dispozícii pracovníkom v prevádzke.