Je nutné používať zabudovanú ochranu voči nadmernej teplote pre UPS čerpadlá?

Ak ochrana voči nadmernej teplote nie je správne zapojená alebo premostená, čerpadlo môže byť permanentne poškodené. Okrem toho to taktiež spôsobí stratu záruky na čerpadlo.