Má čerpadlo SQ/SQE mäkký štart?

Áno, čerpadlo má integrovanú funkciu mäkkého štartu za účelom redukovania štartovacieho prúdu a tým aj zabezpečenia plynulej akcelerácie.