Požiadavky na vykurovacie systémy plnené vodou

Smernica VDI 2035, Časť 1, je v platnosti od r. 2005 a smernica VDI 2035, Časť 2, je v platnosti od r. 2009. Tieto smernice popisujú schválené technologické predpisy. Trvalý technický pokrok rovnako ako zlepšenia efektívnosti a optimalizácia spotreby energie znamená, že moderné tepelné generátory a vykurovacie čerpadlá sú navrhnuté s nižšími toleranciami, než boli v minulosti. Tento technický pokrok vedie k vyšším nárokom kladeným na médiá v čerpacom systéme, ako je to definované v smernici VDI 2035.