Ako je možné odstrániť upchatie vykurovacieho / mokrobežného čerpadla?

Odpojte čerpadlo od napájania prúdom. Odskrutkujte skrutku uprostred typového štítku. Hriadeľ umiestnený pod ním má drážku. Umiestnite skrutkovač do drážky a otáčajte hriadeľom v smere rotácie, kým neodstránite upchatie.

Moderné samoregulačné vykurovacie čerpadlá už nemajú skrutku uprostred typového štítku. Každopádne však moderné čerpadlá majú antiblokovací systém. Ak napriek tomu dôjde k upchatiu, je nutné sňať hlavu čerpadla.

Upozornenie: Môže vytiecť horúca voda. Prosíme dodržiavajte bezpečnostné inštrukcie uvedené v inštalačných a prevádzkových pokynoch.