Ako môže byť čerpadlo SQ/SQE chránené pred suchým chodom?

Čerpadlá SQ majú integrovanú ochranu pred suchým chodom, ktorá nevyžaduje príslušný snímač hladiny. V prípade nedostatočného množstva vody sa čerpadlo vypne potom, ako je dosiahnutá vopred nastavená hodnota prúdu, za účelom prevencie prehriatia motora. Za týmto účelom softvér intefrovaný do regulátora CU 300/301 verifikuje úroveň spotreby elektrickej energie. Ak je spotreba elektrickej energie príliš nízka, čerpadlo sa na 5 minút vypne. Po uplynutí tohoto častu dôjde k pokusu o automatické reštartovanie.

Hodnota prúdu, pri ktorom sa čerpadlo vypne, je konfigurovaná počas uvedenia čerpadla SQE do prevádzky pomocou diaľkového ovládača R100 alebo Grundfos GO. Odporúčané hodnoty nastavenia sú uvedené v prevádzkových pokynoch. Ak sa zmení výkonová krivka, nová hodnota vypnutia bude spočítaná pomocou programového nástroja "SQE - kalkulovaná premenná rýchlosť".