Ako mám postupovať, keď chcem inštalovať rozdielne vykurovacie čerpadlo s reguláciou tlaku do existujúceho systému s prepadovými ventilmi?

V prípade čerpadiel bez regulácie a s fixnou rýchlosťou prepadový ventil obmedzuje tlak stúpania pri zatvorení termostatu radiátora pomocou pohybu média z prívodného potrubia do spätného potrubia.

Ak inštalujete rozdielne čerpadlo s reguláciou tlaku, mali by ste odstrániť alebo zablokovať prepadové ventily, nakoľko dve regulačné slučky by mohli mať na seba navzájom deštruktívny vplyv. Je možné, že bezpečnostné inštrukcie vydané výrobcom tepelných generátorov budú odporúčať, aby ste to nerobili. Prosíme, zohľadnite pokyny výrobcu.