Ako nastavím ochranu motora?

Nastavenie ochrany motora na ponorných čerpadlách

Prepäťová ochrana integrovaná do spínača ochrany motora sa musí pri studenom štarte zopnúť na menej než 10 sekúnd pri päťnásobku maximálneho prúdu motora uvedeného na typovom štítku.

Za účelom poskytnutia najlepšej možnej ochrany ponorného motora musí byť spínač ochrany motora nastavený v súlade s týmito pokynmi:

1. Nastavte prepäťovú ochranu na uvedený maximálny prúd motora.

2. Nechajte čerpadlo bežať pol hodiny na normálny výkon.

3. Nastavujte prepäťovú ochranu nižšie a nižšie, kým nedosiahnete bod odpojenia.

4. Potom nastavte prepäťovú ochranu 5% nad tento bod odpojenia.

Upozornenie

Ak charakteristiky rozpojenia spínača ochrany motora nesplnia tieto požiadavky, záruka na motor sa stane neplatnou. Maximálna hodnota nastavenia prepäťovej ochrany nesmie presiahnuť maximálny prúd motora uvedený na typovom štítku. Pre motory navinuté pre spúšťanie hviezda-trojuholník nastavenie spínača ochrany motora prebieha takto, ale nezabudnite, že nastavenie ochranného spínača nesmie presiahnuť maximálnu hodnotu:

Nastavenie ochranného spínača = uvedený maximálny prúd x 0.58

Maximálna povolená doba štartu pre štartéry hviezda-trojuholník alebo spínače motora s autotransformátorom je 2 sekundy.

Grundfos ponúka rôzne zariadenia na ochranu motora, ako napr. modul MP204. Ďalšie informácie nájdete v CAPS.