Ako sa obehové čerpadlo správa, ak je kapacita kondenzátora príliš nízka? Je možné vymeniť kondenzátor?

Čerpadlo pracuje nedostatočne alebo vôbec. Toto je možné vyriešiť výmenou kondenzátora.

(výmena je možná iba u niektorých typov kondenzátorov).